Τελευταία Νέα
Φεβ 16

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου «Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου (Α’ ΒΙ.ΠΕ.)»

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου «Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου (Α’ ΒΙ.ΠΕ.)»

 

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου επισκέφθηκε την Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου συναντήθηκε με τη Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης και ξεναγήθηκε στον χώρο του Πάρκου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ένταξης του Πάρκου, με απόφαση της κ. Μάνη, εντός του προγράμματος χρηματοδότησης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0».

Όπως επεσήμανε η Υφυπουργός Ανάπτυξης,  η Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου είναι κρίσιμη για την οικονομική ανάπτυξη και τη βιομηχανική βάση της τοπικής οικονομίας, αλλά και της χώρας ευρύτερα.

Η ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί σε προσέλκυση επενδύσεων, ενίσχυση των υποδομών μέσω σημαντικών έργων, όπως ο ηλεκτροφωτισμός και βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας για τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Η κ. Μάνη εξήρε τον ρόλο του Φορέα Διαχείρισης για το έργο που επιτελεί στην ανάπτυξη της περιοχής, συγχαίροντας τη Διοίκηση για τις προσπάθειές της.

Τέλος, υπογράμμισε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για συνεχή στήριξη και ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας, καθώς αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την εθνική οικονομία και την προσέλκυση επενδύσεων.