Τελευταία Νέα
Απρ 11

Eνημερωτική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για το έργο GRASPINNO

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παπαδεράκη η ενημερωτική εκδήλωση για το έργο GRASPINNOπουεπικεντρώνεται στις «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, με γνώμονα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων του Δημοσίου που διενεργούν σχετικούς διαγωνισμούς. Ανοίγοντας την εκδήλωση η Γενική Διευθύντρια Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, κ. Σχοινά τόνισε τη σημασία των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας μας, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης και ενθάρρυνσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων να συμμετέχουν στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων αυτής της κατηγορίας.

Ο κ. Παπαδεράκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση που υλοποιείται στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο  την εξυγίανση και τον ορθολογισμό του συστήματος προμηθειών και στην αξιοποίηση του για την διεύρυνση της συμμετοχής των ελληνικών ΜμΕ επιχειρήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες.  Μερικές από τις κρίσιμες παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη μεταρρύθμιση αναφέρονται στο νέο ενιαίο κωδικοποιημένο νόμο 4412/16 για το σύνολο των συμβάσεων και για το σύνολο των αναθετουσών αρχών, στην καθολική εφαρμογή  της ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ για όλους τους τύπους συμβάσεων και για όλους τους φορείς, στην κεντρικοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών όπου και όταν υπάρχει όφελος για το δημόσιο, χωρίς να θίγεται η υφιστάμενη δομή και χωροταξικότητα των επιχειρήσεων αλλά αντιθέτως να ενισχύεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των ΜμΕ.

Τόνισε επίσης ότι όλα τα παραπάνω και άλλα θέματα που σχετίζονται με τα μητρώα προμηθευτών, τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, την προώθηση των συμβάσεων καινοτομίας και   κοινωνικής αναφοράς καθώς και των πράσινων δημόσιων συμβάσεων εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και μια συνολική προσπάθεια για την ευρύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.  Επίσης στο πλαίσιο του εκσυχρονισμού των συμβάσεων τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης των νέων εργαλείων όπως είναι τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καθώς και οι συμφωνίες πλαίσιο, όπως αυτές που έχουν πρόσφατα προκηρυχτεί από τη ΓΓΕ.

Πρόσθεσε ακόμη ότι από την πλευρά της ΓΓΕ επιδιώκεται η ενίσχυση της συνέργιας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και απηύθυνε προσκλητήριο στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν πιο δυναμικά στους  διαγωνισμούς που διενεργούνται στην Ελλάδα και ειδικότερα στις εν εξελίξει συμφωνίες πλαίσιο,   προκειμένου το Δημόσιο να προμηθεύεταιι προϊόντα και υπηρεσίες με τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε επαρκείς ποσότητες, πετυχαίνοντας παράλληλα σωστές τιμές, μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Διαβεβαίωσε ακόμη  από τη θέση του ότι ο διάλογος που έχει ανοίξει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διευρυνθούν οι δημόσιες προμήθειες σε όλο το φάσμα των ΜμΕ, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών, της συντόμευσης των χρόνων υλοποίησης και της συνεχούς ενημέρωσης, θα συνεχιστεί.

Ακολούθησε η παρουσίαση, όπου στο πρώτο μέρος της έγινε λεπτομερής αναφορά από την Προϊσταμένη του τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών και συντονίστρια της Ομάδας Έργου GRASPINNO, κ. Ζαχαροπούλου στο αντικείμενο, στους στόχους και στις δράσεις του έργου και παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://www.grasp-egpp.eu). Στο δεύτερο μέρος έγινε παρουσίαση των διαγωνισμών για ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα που θα διενεργήσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με τη διαδικασία της συμφωνίας – πλαίσιο, που αφορούν στην προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών κλιματιστικών μηχανημάτων και λαμπτήρων LED εσωτερικού φωτισμού και καλύπτουν τις ανάγκες δεκαοκτώ (18) Υπουργείων για τα είδη αυτά.

Ακολούθησε συζήτηση και διατύπωση ερωτήσεων σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς του Δημοσίου και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι θα ακολουθήσει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του έργου στην Πάτρα στις 27 Απριλίου 2017 με φορέα διοργάνωσης τον συντονιστή εταίρο του έργου, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Χώρος της διοργάνωσης θα είναι η Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας (Ρήγα Φεραίου 58, Πάτρα 26221).

Από το Γραφείο Τύπου