Τελευταία Νέα
Δεκ 06

Eθνική Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα,  με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δ. Αυλωνίτη, συνάντηση με αρμόδιους φορείς της αγοράς (INΕΜΥ-ΕΣΕΕ,ΚΑΕΛΕ-ΕΣΕΕ,Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ,CSR HELLAS, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Qualitynet Foundation, και αντικείμενο συζήτησης την διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Στόχος της προγραμματισμένης συνάντησης ήταν  η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και  σχετικών φορέων της αγοράς, περί της διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής.
Συγκεκριμένα, ο ΓΓΕΠΚ κ. Δ. Αυλωνίτης ,στη παρέμβαση του,  επικεντρώθηκε στα εξής σημεία:

  • Στην παρούσα φάση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και όχι στην Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Δεν θα τεθούν επιπρόσθετες υποχρεώσεις για τους φορείς που ενεργούν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που εκπονήθηκε το 2017 χρήζει αναθεώρησης και θα πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως με την Ατζέντα 2030 του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών

Ως προτεραιότητες της σχεδιαζόμενης Εθνικής Στρατηγικής τίθενται:

 • Η διάχυση πρακτικών ΕΚΕ στις μικρομεσαίες και δη στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • Η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον ν.4308/14 αναφορικά με την δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 • Ο διάλογος για την ανάγκη δημιουργίας διαδικασίας πιστοποίησης για όσους δηλώνουν ότι εκτελούν δράσεις ΕΚΕ με κύριο μέλημα την επικοινωνία των δράσεων στους τελικούς αποδέκτες,
 • Η δημιουργία Παρατηρητηρίου ΕΚΕ στο οποίο αφενός θα υπάρχει συγκεντρωμένη πληροφόρηση για δράσεις ΕΚΕ και αφετέρου θα αποτυπώνονται οι πιστοποιημένοι φορείς ΕΚΕ.

Στη συνέχεια , ο ΓΓΕΠΚ κ. Δ. Αυλωνίτης τοποθετήθηκε επί των επόμενων απαιτούμενων διαδικασιών, επί των οποίων ζήτησε την συμβολή και αρωγή των παρευρισκομένων. Συγκεκριμένα:

 • Μέσα στον Ιανουάριο του επόμενου έτους, η ΓΓΕΠΚ σχεδιάζει να αποστείλει προς τους φορείς, σχετικά ερωτηματολόγια, με την παράκληση της διοχέτευσής και συμπλήρωσής τους από τα μέλη τους
 • Ταυτόχρονα, και σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, θα πραγματοποιηθεί προσπάθεια διαμόρφωσης ενός συνεκτικού ορισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με ευθεία αναφορά στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Θα διερευνηθούν επίσης τρόποι πιστοποίησης των φορέων που ασκούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τέλος , ο  ΓΓΕΠΚ κ. Δ. Αυλωνίτης υπογράμμισε τις παρακάτω 4 προτάσεις περί του ζητουμένου:

 • δημιουργία τυποποιητικού εγγράφου σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ,
 • δημιουργία ιδιωτικού προτύπου τύπου ISO,
 • δημιουργία δεικτών ανά πεδίο συνάφειας, η απόδοση του οποίου θα εξετάζεται από διυπουργική ομάδα που θα καλύπτει όλες τις εκφάνσεις ΕΚΕ,
 • διαπίστευση πιστοποιούμενων φορέων ΕΚΕ

 
Από το Γραφείο Τύπου