Τελευταία Νέα
Σεπ 22

7η Υπουργική Συνάντηση Ευρώπης – Ασίας

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ηλίας Ξανθάκος εκπροσώπησε τη χώρα στην 7η Συνάντηση Υπουργών Οικονομίας Ευρώπης – Ασίας, που διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Ν. Κορέας, Σεούλ, στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

Η Συνάντηση Ευρώπης – Ασίας (Asia – EuropeMeeting, ASEM) πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 30 Ευρωπαϊκών Κρατών, 21 Ασιατικών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και έδωσε ένα δυνατό μήνυμα υπέρ του πολυμερούς εμπορίου.

Πρόκειται για μια άτυπη και ευέλικτη διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, πάνω στις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις της συνδεσιμότητας, του εμπορίου και των επενδύσεων, της κλιματικής αλλαγής, των γενικότερων ζητημάτων της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση, τη ναυτιλιακή ασφάλεια και το διαδίκτυο. Ενώ, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι εταίροι της ASEM αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος, το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 60% του παγκόσμιου εμπορίου.

Μετά από δώδεκα χρόνια, η επανασύγκληση της Υπουργικής Συνάντησης των Υπουργών Οικονομίας ASEM, καθώς και η δέσμευση των κρατών για διεξαγωγή της Συνάντησης κάθε δυο έτη, αποτυπώνουν τη δυναμική και την ιδιαίτερη σημασία ενίσχυσης των επενδυτικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ στρατηγικών εταίρων από την Ευρώπη και την Ασία.

Στις 3 συνεδριάσεις ολομέλειας που πραγματοποιήθηκαν συζητήθηκαν:

–       Η Διευκόλυνση και προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων (FacilitatingandPromotingTradeInvestment), η οποία αφορά τις συζητήσεις σχετικά με την υποστήριξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και της διευκόλυνσης του εμπορίου,

–       Η ενίσχυση της οικονομικής συνδεσιμότητας (StrengtheningEconomicConnectivity), η οποία αφορά τη συζήτηση σχετικά με τη συνολική υποστήριξη του ηλεκτρονικού – ψηφιακού εμπορίου και των διαδικτυακών συναλλαγών (digitaltradeande-commerce)

–       Η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξη (SustainableandInclusiveGrowth), η οποία αφορά τη συζήτηση σχετικά με τις υπεύθυνες αλυσίδες αξίας (Responsiblevaluechains) που πρότεινε η Ε.Ε και υιοθετήθηκαν δύο κείμενα:

1) Δήλωση για τη στήριξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος (StatementonSupportingtheMultilateralTradingSystem)

2) Πρωτοβουλία της Σεούλ για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (SeoulInitiativeonthe 4thIndustrialRevolution).

Κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ξανθάκος τόνισε:

«Η προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, καθώς το άνοιγμα των αγορών και η απελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων δεν μπορούν να επιλύσουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το εμπόριο συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της εξασφάλισης των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών στάνταρντς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και των σχετικών επικυρωμένων Συνθηκών, καθώς και τέλος της περιβαλλοντικής προστασίας και της εξάλειψης της φτώχειας.

Επίσης, η ανάληψη πρωτοβουλιών για ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αναπτυσσομένων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GVCs) αποτελεί θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά και ελπίζουμε πως όλες οι υπό εξέλιξη προσπάθειες τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές επίπεδο θα βοηθήσουν προς επίτευξη αυτού του στόχου».

Από το Γραφείο Τύπου