Τελευταία Νέα
Σεπ 27

33,5 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για 17 νέα έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους 17 νέων έργων στην Πελοπόννησο, συνολικού προϋπολογισμού 33,5 εκατ. ευρώ, ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, έπειτα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας.

Τα έργα τα οποία εντάσσονται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, αφορούν σε σημαντικές υποδομές όπως η κατασκευή δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, η συντήρηση του οδικού δικτύου, ο εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δράσεις για την τουριστική προβολή και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.

Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε για την χρηματοδότηση των έργων αυτών από εθνικούς πόρους:

«Γνωρίζουμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και κινητοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό μέσο για να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις στις Περιφέρειες και τους Δήμους όλης της χώρας. Σταθερή πεποίθησή μας στο Υπουργείο Οικονομίας είναι ότι η συνεργασία και ο συντονισμός με τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς συνιστά βασική προϋπόθεση για να επιτύχουμε τον κοινό στόχο για ανάπτυξη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη».

ΤΑ 17 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Αρκαδίας           500.000,00
2 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Λακωνίας            500.000,00
3 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Αργολίδας          1.500.000,00
4 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Κορινθίας            500.000,00
5 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ Μεσσηνίας            600.000,00
6 Τουριστική προβολή, προώθηση αγροτικών προϊόντων

της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

1.525.000,00

7 Αντιπλημμυρικά έργα- Αργολίδα              500.000,00
8 Αντιπλημμυρικά έργα- Αρκαδία              500.000,00
9 Λειτουργία- συντήρηση   Ταμιευτήρα Λίμνης Τάκα              255.000,00
10 Αρδευτικά και έργα ύδρευσης στην Αρκαδία              500.000,00
11 Αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, λιμενικά έργα στη Λακωνία              400.000,00
12 Οδικό δίκτυο Αργολίδας          4.700.000,00
13 Οδικό δίκτυο Αρκαδίας          4.000.000,00
14 Οδικό δίκτυο Κορινθίας          6.000.000,00
15 Συγκοινωνιακά έργα στη Λακωνία          4.500.000,00
16 Οδικό δίκτυο Μεσσηνίας          5.100.000,00
17 Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας          2.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ          33.580.000,00

Από το Γραφείο Τύπου