Τελευταία Νέα
Ιούλ 26

3η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προφορών RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Provision of Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS) for the Portuguese Army»

1. Διαβιβάζεται, συνημμένως, 3η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών (Request for
Quotation/RFQ), εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας Basic Ordering Agreement Plus (BOA+), εκ μέρους
NCIA, ως φιλοξενούντος έθνους.
2. Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η
29η Οκτωβρίου τ.έ, 13:00 τ.ώ.
3. Ενδιαφερόμενες εταιρίες δύνανται αναζητήσουν πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου
επαφής (Point of Contact/POC, βλ. παρ. 9 τροποποιήσεως).

Για τις λεπτομέρειες της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, πατήστε εδώ

Για οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολή προσφορών, πατήστε εδώ