Τελευταία Νέα
Ιούλ 26

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115430-BGR, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Network Equipment for Various Sites in Bulgaria, Project Serial BGR015575”

1. Διαβιβάζεται, συνημμένως, 1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών (Request for
Quotation/RFQ), διαγωνιστικής διαδικασίας Basic Ordering Agreement (BOA) θέματος, εκ μέρους NCIA, ως
φιλοξενούντος έθνους.
2. Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 2α Αυγούστου
τ.έ.
3. Ενδιαφερόμενες εταιρίες δύνανται αναζητήσουν πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου
επαφής (Point of Contact/POC, βλ. παρ. 6 τροποποιήσεως).

Για όλες τις λεπτομέρειες, πατήστε εδώ