Τελευταία Νέα
Νοέ 02

Χρ. Δήμας: «Σύγχρονα συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εκτοξεύουν τις επιχειρήσεις του Elevate Greece»

Χρ. Δήμας: «Σύγχρονα συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

εκτοξεύουν τις επιχειρήσεις του Elevate Greece»

Επιστημονική μελέτη που αναδεικνύει τις πρακτικές σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικούτων νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greeceαποτυπώνουν τους λόγους της μεγάλης αύξησης σε επίπεδο αριθμού και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η Έρευνα την οποία παρουσίασε το Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναβάθμισης Δεξιοτήτων του ΕΣΕΤΕΚ με τίτλο «Ανθρώπινο Δυναμικό στο Οικοσύστημα Τεχνολογίας και Καινοτομίας» και τα αποτελέσματα της, οδηγούν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και τις πρακτικές διοίκησης στις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η έρευνα αποτύπωσε τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις που συνθέτουν το οικοσύστημα, πραγματοποιώντας μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των μελών του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και πιο ώριμων «ηλικιακά» επιχειρήσεων (έως 50 εργαζόμενοι) με διαπιστωμένη ερευνητική ή/και καινοτομική δραστηριότητα με βάση συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από ιδρυτές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη των προαναφερόμενων επιχειρήσεων.

Η έρευνα ανέδειξε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιολόγησης και διακράτησης ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα χρησιμοποιούν μισθολογικές και άλλες παροχές π.χ. μετοχές προαίρεσης (stock options) και αποδίδουν μεγάλη σημασία σε θέματα ηγεσίας, ισότητας, διαφορετικότητας και συμπεριληπτικότητας. Τα παραπάνω συνδέονται, τόσο με την αύξηση του αριθμού εργαζομένων σε αυτές, όσο και με τους δείκτες απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με τις εταιρικές επιδόσεις.

Πρόκειται για το πρώτο μέρος της ερευνητικής πρωτοβουλίας «Ανθρώπινο Δυναμικό στο Οικοσύστημα Τεχνολογίας και Καινοτομίας», η οποία επιχειρεί να συμβάλλει στην συστηματική καταγραφή των τάσεων, προκλήσεων και ευκαιριών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να μελετήσετε την δημοσίευση της έρευνας:

https://elevategreece.gov.gr/wp-content/uploads/2022/11/1.-HR-Elevate-Report_Web.pdf

Η επιστημονική ομάδα που συνέγραψε την έρευνα αποτελείται από:

• Τον Δρ. Άγγελο Αλεξόπουλο, Ερευνητή, Τμήμα R&D, Ελληνογερμανική Αγωγή. Πρόεδρο Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναβάθμισης Δεξιοτήτων, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

• Τον Δρ. Κωνσταντίνο Τασούλη, Αν. Καθηγητή Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος. Μέλος Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναβάθμισης Δεξιοτήτων.

• Τον Δρ. Ιωάννη Νικολάου, Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Τον Οκτώβριο του 2020 δημιουργήσαμε το ElevateGreece με στόχο να καταγράψουμε το οικοσύστημα καινοτομίας των νεοφυών επιχειρήσεων και να διαμορφώσουμε πολιτικές που θα το βοηθήσουν να «ανθίσει». Δύο χρόνια μετά, έχουν εγγραφεί κατόπιν αξιολόγησης οι πρώτες περίπου 700 νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ εν γένει το οικοσύστημα, παρά την κρίση του COVID-19 και την μετέπειτα ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, όχι μόνο επιδεικνύει ανθεκτικότητα, αλλά καταφέρνει να σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα παρακολουθούμε συστηματικά τα ποσοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος καινοτομίας που δεν υπήρχαν στο παρελθόν συγκεντρωμένα και αξιόπιστα με αποτέλεσμα να έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάζουμε πολιτικές κομμένες και ραμμένες στις πραγματικές του ανάγκες».

O Πρόεδρος του ΤΕΣ Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναβάθμισης Δεξιοτήτων Δρ. Άγγελος Αλεξόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανάδειξη καλών πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και στον εντοπισμό των σχετικών προκλήσεων στο ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας. Ανοίγοντας για πρώτη φορά αυτόν τον διάλογο, θέλουμε να βοηθήσουμε να τεθούν γερά θεμέλια στις ελληνικές startups, ώστε να επωφεληθούν με τον βέλτιστο τρόπο όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: εργαζόμενοι, εργοδότες και πολίτες. Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ. Χρίστο Δήμα και το επιτελείο του για την εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους στην εθελοντική δράση του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναβάθμισης Δεξιοτήτων».