Τελευταία Νέα
Φεβ 27

Χρηματοδότηση Πράσινων Λύσεων & Ενσωμάτωση Πράσινων κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “GRAPSINO (Intereg MED 2014-2020”, το οποίο επικεντρώνεται στις “πράσινες” δημόσιες συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και στοχεύει στη δημιουργία δικτύων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της πράσινης ανάπτυξης.

Πρεισσότερα εδώ.  Για το πρόγραμμα εδώ.

Από το Γραφείο Τύπου.