Τελευταία Νέα
Μαρ 14

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη στην ψηφιακή εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα «Προστασία καταναλωτή: η σωστή ενημέρωση όφελος για επιχειρήσεις και καταναλωτές»

 

 

 

 

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη στην ψηφιακή εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με θέμα «Προστασία καταναλωτή: η σωστή ενημέρωση όφελος για επιχειρήσεις και καταναλωτές»:

 

«Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.  Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΕΒ, τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας, κύριο Γιώτη, αλλά και όλους εσάς και φυσικά τον Γενικό μου Γραμματέα, κύριο Αναγνωστόπουλο.

Η προστασία του καταναλωτή, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι βασικοί άξονες της πολιτικής του Υπουργείου μας. Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της αγοράς, ο σεβασμός στα δικαιώματα των καταναλωτών, η τήρηση των αρχών σωστής ενημέρωσης και πληροφόρησης συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού και στην εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Για την εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας στις συναλλαγές μια σειρά διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας επιδιώκουν να ενισχύσουν την προστασία του καταναλωτή δημιουργώντας παράλληλα ένα στέρεο και σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό η οδηγία 2019/2161 (οδηγία Omnibus) αποτελεί μέρος του πακέτου νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον εκσυγχρονισμό των κανόνων ενόψει των εξελίξεων της αγοράς.

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές της οδηγίας η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο από την παρούσα κυβέρνηση είναι η εισαγωγή νέων διατάξεων στον τρόπο παρουσίασης της μείωσης των τιμών σε εκπτώσεις, προσφορές και λοιπές προωθητικές ενέργειες. Κοινώς πώς δεν θα εξαπατάται ο καταναλωτής με ψεύτικες προσφορές και με ψεύτικες εκπτώσεις.

Το Υπουργείο μας έχει θέσει σε διαβούλευση να θεσμοθετήσει ένα πρακτικό οδηγό για την προστασία του καταναλωτή σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής με στόχο την παροχή χρήσιμων συμβουλών και κατευθυντήριων γραμμών στις επιχειρήσεις σχετικά με τον ορθό τρόπο επικοινωνίας πώλησης των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με μειωμένη τιμή με πρόσθετο όφελος ή με προσδοκία οφέλους.

Με τον τρόπο αυτό τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές θα έχουν στην διάθεσή τους ένα εύχρηστο, πρακτικό και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν προκειμένου να καθίσταται ευκολότερη η συμμόρφωση των επιχειρήσεων στο θεσμικό πλαίσιο αλλά και πληρέστερη η ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους.

Επιπροσθέτως έρχεται η πρωτοβουλία του ΣΕΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση ενός εικονογραφημένου οδηγού ο οποίος σε μια πιο σύντομη και περιεκτική μορφή θα μεταφέρει στην αγορά και τους καταναλωτές μια σύνοψη του περιεχομένου του πρακτικού οδηγού του Υπουργείου μας θέλοντας να συμβάλει έτι περαιτέρω στην ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ, όπως σίγουρα γνωρίζετε, είμαι καπιταλιστής και διαφημίζω την καπιταλιστική μου συνείδηση και την πίστη μου στην ικανότητα του καπιταλισμού να προωθεί τις κοινωνίες προς την πρόοδο.

Ο καπιταλισμός όμως για να λειτουργεί θα πρέπει να λειτουργεί ο ανταγωνισμός.  Και ο ανταγωνισμός για να λειτουργεί πρέπει να μην υπάρχει στρέβλωση της αγοράς με διαφόρων ειδών τεχνάσματα. Δεν αναφέρομαι στο marketing και στη διαφήμιση, αναφέρομαι σε τεχνάσματα παραπλανητικά τα οποία τελικά νοθεύοντας τον ανταγωνισμό νοθεύουν την ίδια τη λειτουργία του συστήματος της οικονομίας.

Άρα, για εμάς εδώ αυτό δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Αποτελεί μια πολύ σημαντική πολιτική, ένα πολύ σημαντικό κρίκο σε όλη την αλυσίδα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Το έχουμε πάρει πολύ στα σοβαρά. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Αναγνωστόπουλο και όλη την ομάδα του για αυτό αλλά και τον ΣΕΒ για την πολύ καλή μας συνεργασία».

 

Επισυνάπτονται φωτογραφικό υλικό