Τελευταία Νέα
Ιούν 21

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην εκδήλωση του Corporate Responsibility Institute

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης συμμετείχε χθες στην 9η τελετή βράβευσης των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που διακρίθηκαν το 2016 για τις επιδόσεις τους σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CRI).

Ο κ. Παπαδεράκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε, αναφέρθηκε στο έργο της Γενικής Γραμματείας αναφορικά με την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) με τη δημιουργία επικαιροποιημένου πλαισίου αρχών, δεσμευόμενος ότι το προσεχές διάστημα θα συμπληρωθεί με την χάραξη του εφαρμοστικού σχεδίου δράσης. Αναφερόμενος στο υπό διαμόρφωση πλαίσιο πρακτικών, τόνισε ότι σχεδιάζεται με βάση τις εθνικές προτεραιότητες και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και πως θα γίνει με σεβασμό στην ελληνική αγορά και τα μεγέθη της, λαμβάνοντας υπόψη τις εγγενείς αδυναμίες που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχειρηματικότητα και δυσχεραίνουν σε αρκετές περιπτώσεις την υιοθέτηση ολοκληρωμένων δράσεων ΕΚΕ.

Ο κ. Παπαδεράκης αναφέρθηκε επιπρόσθετα και στην πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών  προτύπων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και Εκθέσεις και την εμπορική δημοσιότητα αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα, προέβη στην εκτίμηση ότι θα αποτελέσει έναν πολύτιμο οδηγό στα χέρια των επιχειρήσεων δεδομένου ότι περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την αναφορά των αποτελεσμάτων και τη γνωστοποίηση των επιχειρηματικών τους δράσεων, μεταξύ των οποίων και πληροφορίες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας, τόνισε ότι: «Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για την ευρεία εφαρμογή των καλών πρακτικών στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας από το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι προβλέψεις του νόμου ως προς την υποχρέωση των επιχειρήσεων, βάσει κριτηρίων, για παροχή πληροφοριών σχετικά με εργασιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα υπάρχουν ήδη και απομένει η συμπόρευση Πολιτείας και επιχειρηματικού κόσμου για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στην πράξη, το οποίο θα διαμορφώσουμε από κοινού». Και ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο μέρος του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και πολίτη να συμμετάσχει διαβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των προτάσεων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Από το Γραφείο Τύπου