Τελευταία Νέα
Απρ 03

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιφέρεια Αττικής διοργανώνουν Εργαστήρια Διαβούλευσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος  «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και η  Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ  με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 365 εκατομμυρίων ευρώ διοργανώνουν στις 3, 4 & 5 Απριλίου ανοικτά θεματικά Εργαστήρια Διαβούλευσης για την «Ταυτότητα και Λειτουργία του Πάρκου», το «Περιβάλλον και Διαμόρφωση του Τοπίου» και την «Προσβασιμότητα, Κινητικότητα και Βατότητα», με τη συμμετοχή και των Υπηρεσιών της Ε.Ε.

Η συμβολή όλων των εμπλεκόμενων Οργανισμών και Φορέων στη διαβούλευση, αποτελεί μια κρίσιμη συνιστώσα για το έργο της αστικής αναζωογόνησης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς προτάσσει τη σημασία του ολοκληρωμένου  σχεδιασμού, της συν-δημιουργίας και συν-ανάπτυξης και επιδιώκει, πέρα από την ενημέρωση, την ανταλλαγή ιδεών, την έκφραση αναγκών, θέσεων και προσεγγίσεων και την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και της ευρύτερης περιοχής.

Το Εμβληματικό  έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο, περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη δημόσιων χώρων, στην δημιουργία χώρων πρασίνου και εγκαταστάσεων αναψυχής, εφαρμόζοντας ένα Στρατηγικό Σχέδιο βασισμένο στις αρχές της Νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Bauhaus», της προσέγγισης δηλαδή που εστιάζει στην διασφάλιση της απρόσκοπτης και αρμονικής συνέχειας της πόλης, στη βέλτιστη σύνδεση της παράκτιας ζώνης με το υπερτοπικό δίκτυο, αλλά και στην λειτουργική και αισθητική σύνδεση της παραλιακής ζώνης του Φαληρικού Όρμου με το πάρκο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, την Καστέλα και τον Πειραιά.

Είναι ένα έργο προσβάσιμο μέσω της ανάπτυξης ήπιων διαδρομών μεταφοράς, αισθητικά καλαίσθητο που χωροθετεί τις κεντρικές λειτουργίες της πόλης στο θαλάσσιο μέτωπο και κυρίως ένα  έργο βιώσιμο που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και μετριάζει τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή