Τελευταία Νέα
Νοέ 26

Υπογραφή συμφωνίας για τα Προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού EOX 2014-2021 «Άσυλο και Μετανάστευση» & «Διαχείριση Υδάτων»

 

 

 

Συμφωνία ύψους 19,4 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» και 5 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) 2014-2021 υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 26 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης και ο Νορβηγός Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Jens Frølich Holte, εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, αντίστοιχα.

Βασική στόχευση του συγχρηματοδοτούμενου (τα 16,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον ΕΟΧ και τα 2,9 εκατ. από εθνικούς πόρους) προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση» είναι η διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας του εθνικού συστήματος διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης, η υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και η προάσπιση των δικαιωμάτων τους, καθώς και οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους υπηκόους τρίτων χωρών με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και τα ασυνόδευτα ανήλικα. Επιπλέον, το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των εθνικών φορέων που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον τομέα διαχείρισης του Ασύλου και της Μετανάστευσης και των δοτριών χωρών με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Το συγχρηματοδοτούμενο (τα 4 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον ΕΟΧ και το 1 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους) πρόγραμμα για το Περιβάλλον «Διαχείριση Υδάτων» στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων και στην κάλυψη αναγκών διαχείρισης των υδάτων, κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές και νησιά. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν σε προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης, αναβάθμιση παλαιών μονάδων αφαλάτωσης και έργα για τη μείωση της απώλειας ύδατος, σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Νορβηγός Υφυπουργός, κ. Jens Frølich Holte δήλωσε αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας:

«Η μετανάστευση και το ζήτημα του ασύλου αποτελούν πρόκληση τόσο για την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη. Απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Για αυτόν τον λόγο η μετανάστευση και το άσυλο συνιστούν σήμερα προτεραιότητα για τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού των EEA Grants. Η βοήθεια αυτή είναι ένας πρακτικός και απτός τρόπος για να δείξουμε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη μας με την Ελλάδα και τις ελληνικές αρχές. Η Νορβηγία και η Ελλάδα είναι πολύ στενοί εταίροι και είναι σημαντικό για εμάς να συμβάλλουμε στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλους τομείς, όπως μέσα από το πρόγραμμα για το Περιβάλλον «Διαχείριση Υδάτων».

 

Από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο κ. Γιάννης Τσακίρης τόνισε:

«Υπογράψαμε σήμερα δύο πολύ σημαντικές συμφωνίες με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η μία αφορά στην εθνική διαχείριση του ασύλου και το μεταναστευτικό, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό. Η συμφωνία αυτή είναι σε πλήρη σύμπνοια και με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η δεύτερη συμφωνία αφορά στη διαχείριση των υδάτων, η οποία προωθεί την καινοτομία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτόν τον τομέα και μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής που έρχεται. Ευχαριστούμε τις δότριες χώρες και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε αυτήν τη συνεργασία με ακόμη πιο σημαντικά έργα».

 

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, η  Ειδική Γραμματέας Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, κ. Νίκη Δανδόλου, ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα, κ. Frode Overland Andersen, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η κ. Ελένη Κονταξάκη από την Ειδική Υπηρεσία του ΕΟΧ στην Ελλάδα, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

 

Σχετικά με τον ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021 (EEA Grants)

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) αποτελεί την οικονομική συμβολή των τριών χωρών -Νορβηγίας (95,8%), Ισλανδίας (3%) και Λιχτενστάιν (1,2%)- στο πλαίσιο της Συμφωνίας EFTA, για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών του ΕΟΧ και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών και των δικαιούχων χωρών. Η Ελλάδα αποτελεί δικαιούχο χώρα του ΕΟΧ από τη σύστασή του, το 1994. Για την Προγραμματική περίοδο 2014-2021 στην Ελλάδα διανεμήθηκαν, μέσω του νέου πρωτοκόλλου 38c, πόροι ύψους 116,7 εκατ. ευρώ  Οι νέοι Κανονισμοί των EEA Grants για την περίοδο 2014-2021 για όλες τις χώρες εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2016 και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνιών (MoU). Για την ελληνική συμφωνία χρηματοδότησης, η υπογραφή του Memorandum of Understanding για τον ΕEA Grants 2014-2021 έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 31 Οκτωβρίου 2017, για προγράμματα σε συνολικά εννέα Προγραμματικές Περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω Ανοικτής Προκήρυξης του ομώνυμου, αντίστοιχου Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, επίσης με εθνικό φορέα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αλλά υπό τη διαχείριση του UDI (Οργανισμού Μετανάστευσης της Νορβηγίας), δημιουργούνται ανοικτές δομές φιλοξενίας 300 θέσεων, εκ των οποίων 225 για ασυνόδευτους ανήλικους και 75 θέσεις για άλλες κατηγορίες ευάλωτων αιτούντων άσυλο, με προτεραιότητα σε μονογονεϊκές οικογένειες και εγκύους, θύματα trafficking, ασθενείς και ηλικιωμένους.