Τελευταία Νέα
Νοέ 12

Υποβολή προτάσεων έργων στο πλαίσιο του «Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων»

Ο Δήμος Αθηναίων καλέι τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Φορέων Υλοποίησης (Δικαιούχων) που έχουν έδρα στο Δήμο Αθηναίων:

  •  Δήμος Αθηναίων
  •  Νομικά πρόσωπα Δήμου Αθηναίων
  • Λοιποί Οικονομικοί, Επαγγελματικοί και άλλοι Φορείς

για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ_ ΔΕΛΤΙΟ_ΕΙΔΙΚΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΕΡΓΩΝ_ΔΗΜΟΥ_ΑΘΗΝΑΙΩΝ