Τελευταία Νέα
Μαρ 11

Σύσκεψη Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάση, με διευθυντικά στελέχη αλυσίδων Super Market

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης συγκάλεσε  σήμερα, 11 Μαρτίου 2020, σύσκεψη με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη και Διευθυντικών  Στελεχών αλυσίδων Super Market  με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης στην αγορά και την διασφάλιση της επάρκειας αγαθών.

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση και διαβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι των Super Market

-Ελλείψεις σε τρόφιμα και  καταναλωτικά αγαθά δεν υπάρχουν, πέραν της στιγμιαίας έλλειψης σε αντισηπτικά υγρά, το κενό των οποίων γίνονται ενέργειες να καλυφθεί σύντομα.

-Η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί κανονικά και υπάρχει επάρκεια των αγαθών.

-Δεν υπάρχουν ανατιμήσεις.

Στη σύσκεψη, κατέστη σαφές ότι δεν προκρίνεται ως μέτρο η επιβολή διατίμησης στην αγορά.

Παράλληλα, εξετάστηκαν η ενίσχυση του δικτύου διανομής κατ οίκον καθώς και η προσωρινή διεύρυνση του ωραρίου εφοδιασμού, ενώ επαναβεβαιώθηκε ότι είναι απαραίτητη η τήρηση προληπτικών μέτρων υγιεινής για την ασφάλεια των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των Super Market καθώς είναι επιβεβλημένη η αδιάλειπτη διάθεση τροφίμων στο καταναλωτικό κοινό.

Όλοι οι μετέχοντες στη σύσκεψη συμφώνησαν να υπάρχει καθημερινή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εποπτεία της αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια και να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε:

«Συναντηθήκαμε με διευθυντικά στελέχη των μεγάλων αλυσίδων Super Market που προμηθεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, συζητήσαμε και αποτιμήσαμε την υφιστάμενη κατάσταση.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι δεν υπάρχει έλλειψη αγαθών στην αγορά.

Το καταναλωτικό κοινό να είναι σίγουρο ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρακολουθεί στενά τον εφοδιασμό της αγοράς και τις τιμές των αγαθών και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Οι πολίτες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα πρόληψης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση και να αισθάνονται ασφαλείς ότι εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς».

 

 

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό