Τελευταία Νέα
Φεβ 10

Σχόλιο επί των δηλώσεων του Προέδρου της ΚΕΔΕ.

Αναφορικά με την επιστολή του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Γιώργου Πατούλη, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επισημαίνει τα εξής:

  1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει θέσει από την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για το «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων», καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις.
  2. Το υπό δημόσια διαβούλευση νομοθέτημα, είναι προϊόν εντατικής και πολύπλευρης διαβούλευσης με τους δραστηριοποιούμενους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους στο υπαίθριο εμπόριο και έχει ενσωματωθεί σε αυτό η πλειονότητα των υποβαλλόμενων προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας κλήθηκε και η ΚΕΔΕ, με τις από 1ης Απριλίου 2016, 20ης Απριλίου 2016 και 27ης Απριλίου 2016 επιστολές και ηλεκτρονική αλληλογραφία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου, να συμβάλλει καταθέτοντας τις απόψεις της. Στη βάση αυτών διεξήχθη, στις 8 Ιουνίου 2016, σύσκεψη με εκπροσώπους της. Εν συνεχεία, στις 6 Δεκεμβρίου 2016, κοινοποιήθηκε στην ΚΕΔΕ το προσχέδιο νόμου χωρίς όμως ανταπόκριση, καθώς η Ένωση δεν έστειλε καμία παρατήρηση, ούτε κάποιο άλλο κείμενο δικών της προτάσεων.
  3. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης που είναι σε εξέλιξη, παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, συμπεριλαμβανομένης και της ΚΕΔΕ για προτάσεις και παρατηρήσεις. Προς επίρρωση αυτού, ο σχετικός σύνδεσμος της δημόσιας διαβούλευσης είχε κοινοποιηθεί εξαρχής στην ΚΕΔΕ.
  4. Αναφορικά με την πρόταση της ΚΕΔΕ -για την οποία, σημειώνεται, το Υπουργείο ενημερώθηκε από τον Τύπο- για καταβολή του 100% των εσόδων από το τέλος λειτουργίας των λαϊκών αγορών στους δήμους, πέραν του γεγονότος ότι για πρώτη φορά διατυπώνεται ως πρόταση, έστω και μέσω αυτής της οδού, θα τεθεί πάραυτα υπόψη όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Από το Γραφείο Τύπου