Τελευταία Νέα
Δεκ 28

Συνοπτικός διαγωνισμός συντήρησης Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΠΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: α) ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΕ και β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ- ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ» και εν συντομία « Συντήρηση ΟΠΣ ΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Κλικ εδώ για την διακήρυξη.