Τελευταία Νέα
Μαρ 13

Συνοπτικός διαγωνισμός μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Κατευθύνσεις για την εναρμόνιση δράσεων υποστήριξης επιχειρηματικότητας των ΠΕΠ με αντίστοιχες δράσεις άλλων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Συνοπτικός διαγωνισμός μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών.

Τίτλος έργου: Κατευθύνσεις για την εναρμόνιση δράσεων υποστήριξης επιχειρηματικότητας των ΠΕΠ με αντίστοιχες δράσεις άλλων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/3/2018, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/3/2018, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 μ.μ.

Για το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού κλικ εδώ.