Τελευταία Νέα
Μάι 15

Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής

Υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, συνεδρίασε την Τρίτη 14 Μαΐου 2019, η Πολιτική Επιτροπή για την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, με θέμα την έγκριση της 1ης Ετήσιας Επικαιροποίησής της. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Επικοινωνίας, Νίκος Παππάς, ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Έρευνας, Κώστας Φωτάκης, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. Ακόμα, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Δημήτρης Παπαγιαννάκος, ο Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, ο Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής, ο Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης, καθώς και η Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου.

Εισαγωγικά, ο κ. Δραγασάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει, έπειτα από δεκαετίες, Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, γεγονός που συνιστά σημαντικό επίτευγμα.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή της Στρατηγικής, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης σημείωσε ότι από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής (9.1.2019) μέχρι σήμερα, έχει υλοποιηθεί μια σημαντική δέσμη μεταρρυθμίσεων και δράσεων με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ενδεικτικά:
– Εκδόθηκαν επιτυχώς 2 ομόλογα (5ετές και 10ετές) του Ελληνικού Δημοσίου και έχει ανακτηθεί η πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές.
– Ψηφίστηκε ο Νόμος για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
– Ψηφίστηκε ο νόμος για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.
– Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το πολυετές Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων («Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης»).
– Τέθηκε σε εφαρμογή η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.
– Ψηφίστηκε (Ν. 4605/2019) το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και επιδότησης δανείων για τα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά.
– Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκσυγχρονισμού του Εταιρικού Δικαίου με την ψήφιση του νόμου περί Εταιρικών Μετασχηματισμών.
– Ψηφίστηκαν στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ διατάξεις για την απλοποίηση ρυθμίσεων για τα επιχειρηματικά πάρκα, την εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων και την παροχή επενδυτικών κινήτρων για την εγκατάσταση στην Ελλάδα κέντρων κοινών υπηρεσιών μεγάλων πολυεθνικών ομίλων (βλ. Ξένες Άμεσες Επενδύσεις).
– Επεκτάθηκε η Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχείρησης σε όλες τις νομικές μορφές.
Η 1η Επικαιροποιημένη Έκδοση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής:
➢ Απαντά με συγκεκριμένες δράσεις σε ζητήματα τα οποία τίθενται στο δημόσιο διάλογο τόσο στην εσωτερική πολιτική όσο και στη συζήτηση με τους εταίρους μας, όπως η ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας και η προσέλκυση και τόνωση των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται, επίσης, πτυχές που αφορούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.
➢ Ενισχύει τη συμβολή της Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 με ενότητες που ενδυναμώνουν το περιφερειακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό/δικαιωματικό αποτύπωμά της.
➢ Ενσωματώνει τις δράσεις και μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για το 2019 και θέτει σε εφαρμογή τις προτεραιότητες του Annual Growth Survey της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με έμφαση στην υλοποίηση επενδύσεων υψηλής ποιότητας, σε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, στην άρση των αποκλεισμών από την ανάπτυξη, στη θεσμική ποιότητα και την εξασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών.
➢ Ενσωματώνει για 1η φορά τη διάσταση της ποσοτικής στοχοθεσίας (KPIs) σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, αφού έως τώρα δεν υπήρχε σχετική παράδοση, ούτε αναπτυξιακή στρατηγική, ούτε εργαλεία για στοχοθεσία και αξιολόγηση πολιτικών. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν, επομένως, μια αφετηρία στη βάση της οποίας θα συνεχιστεί με συστηματικό τρόπο η σχετική προσπάθεια σε συνεργασία με τα υπουργεία και αρμόδιους επιστημονικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς.
➢ Ενσωματώνει τη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων της 7ης Μαΐου και θεμελιώνει τη συνοχή τους με τις γενικότερες προτεραιότητες και μεταρρυθμίσεις της Αναπτυξιακής Στρατηγικής.
➢ Αποτελεί το κείμενο-αναφοράς για την προετοιμασία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Ήδη επίκειται η αποστολή της 1ης εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προς τα Υπουργεία για την έναρξη των σχετικών εργασιών στη βάση των υφιστάμενων δομών.
Πιο αναλυτικά, σε συνέχεια των αποφάσεων της Πολιτικής Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2019, έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες αλλαγές.
Υφιστάμενες ενότητες:
Επικαιροποιήθηκαν ενότητες της Στρατηγικής με βάση την πορεία υλοποίησης των δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες αλλαγές εμπλουτισμού και ενίσχυσης της 1ης έκδοσης για την ανάδειξη πεδίων άσκησης πολιτικής που ενισχύουν το προοδευτικό μεταρρυθμιστικό πρόσημο της Στρατηγικής βάσει των αναπτυξιακών κατευθυντήριων της χώρας.
i. Ενσωμάτωση νέων ενοτήτων:
Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία έχουν ενσωματωθεί περισσότερες από 20 νέες ενότητες και δράσεις (ορισμένες από τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2019) που ομαδοποιούνται σε 7 κατηγορίες:
1. Περιφερειακή, αστική και τοπική ανάπτυξη:
– Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ
– Ενίσχυση επιχειρήσεων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές
– Αστική Ανάπτυξη και Αστικές αναπλάσεις
2. Παραγωγικός μετασχηματισμός:
– Πολιτική για την ενίσχυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας
– Πολιτική για τις ΜμΕ και Δίκτυο Στήριξης ΜμΕ
– Κατευθύνσεις για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση
– Αλιευτική πολιτική
– Τουρισμός Υγείας
3. Επιχειρηματικό περιβάλλον:
– Εκσυγχρονισμός Εταιρικού Δικαίου
– Επιχειρηματικά Πάρκα και Εξυγίανση Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων
– Υγιής ανταγωνισμός – καταπολέμηση παραεμπορίου
– Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε πεδία του Doing Business (σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα)
4. Επενδύσεις:
– Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης)
– Ενότητα με την πρόσφατη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων για την ανάπτυξη
– Δράσεις για την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
5. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις:
– Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας με Διεθνούς Οργανισμούς
– Αναβαθμισμένη ενότητα για τη Βαλκανική Συνεργασία και Συνανάπτυξη
6. Βιώσιμη ανάπτυξη:
– Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
– Σχεδιασμός για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
– Νέο σύστημα Πολιτικής Προστασίας
– Κοινά (Commons)
7. Κοινωνική Προστασία – Ισότητα:
– Πολιτική για την Οικογένεια και το Παιδί
– Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και καταπολέμηση διακρίσεων
ii. Στοχοθεσία:
Προσδιορίστηκαν Εμβληματικοί Στόχοι (KPIs) για την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Οι στόχοι αυτοί: α) αναδεικνύουν τη στοχοθεσία που έχουν θέσει τα ίδια τα Υπουργεία για τον αντίκτυπο των πολιτικών τους, β) λαμβάνουν υπόψη τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, γ) αποτυπώνουν την προσδοκώμενη αναπτυξιακή δυναμική και επίπτωση των πολιτικών και μεταρρυθμίσεων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής.
iii. Αναδιαμόρφωση Πίνακα Δράσεων
O νέος Πίνακας Δράσεων περιλαμβάνει περίπου 100 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Κλικ εδώ για την Εισήγηση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική
Από το Γραφείο Τύπου