Τελευταία Νέα
Φεβ 27

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας

Υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη, συνεδρίασε σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Εξωστρέφειας. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν: ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρος Αραχωβίτης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών κ. Σία Αναγνωστοπούλου, καθώς και: ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ηλίας Ξανθάκος, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Λόης Λαμπριανίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού κ. Γιώργος Τζιάλλας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece κ. Γρηγόρης Στεργιούλης και στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.
Κατά τη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης σημείωσε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας γίνεται με διευρυμένη σύνθεση και τη συμμετοχή των παρισταμένων υπουργών προκειμένου να γίνει εισήγηση στον ΠΘ για την αναβάθμιση της Επιτροπής Εξωστρέφειας σε Κυβερνητικό Συμβούλιο. Ακόμη ανέφερε ότι η Επιτροπή Εξωστρέφειας έχει θετικό απολογισμό, όμως, ο φιλόδοξος στόχος της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025) απαιτεί ενδυνάμωση του πολιτικού ρόλου της επιτροπής, πιο αποφασιστικές αρμοδιότητες, βελτίωση του συντονισμού των Φορέων, θεσμοθέτηση συμβουλευτικού οργάνου της επιχειρηματικής κοινότητας.
Ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης υπογράμμισε :
«Το «Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών», το οποίο εγκρίθηκε στη 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας, είναι σε φάση υλοποίησης σε όλους τους άξονες που περιλαμβάνει.
Ενδεικτικά :
Για τη Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και δικτυακής πύλης εξωστρέφειας (αναβάθμιση Agora) σήμερα θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Enterprise Greece.
Υπενθυμίζεται ότι η Πύλη θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στον υπάρχοντα και δυνητικό εξαγωγέα με τρόπο διαδραστικό και με δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, για θέματα όπως εξαγωγικές διαδικασίες, προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές κ.λπ., εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ. και θα παρέχει πληροφορίες για κάθε πτυχή που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της εξαγωγικής πολιτικής. Η δημιουργία κοινής διαδικτυακής Πύλης αποτελεί από μόνη της καλή πρακτική.
Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος τεχνικής βοήθειας που υλοποιήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας GiZ, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Structural Reforms Support Service – SRSS). Άμεσα θα τεθούν σε διαβούλευση τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, ενώ η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού υπολογίζεται να συμβεί το Μάιο 2019. Ανάλογα και με την πορεία των διαγωνιστικών διαδικασιών, εκτιμάται ότι η υπογραφή σύμβασης και η έναρξη υλοποίησης του έργου θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο 2019, ενώ η ολοκλήρωση του στα μέσα του 2021.
Είναι σε πορεία υλοποίησης η αναβάθμιση των υπηρεσιών Helpdesk που προσφέρονται στους Έλληνες εξαγωγείς από τον «Enterprise Greece», η Εκπόνηση οδηγών επιχειρηματικότητας από το ΥΠΕΞ, η αναβάθμιση της λειτουργίας των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό από το ΥΠΕΞ, το σύστημα βελτίωσης του προγραμματισμού, της παρακολούθησης & αποτίμησης δράσεων εξωστρέφειας, ενώ συνεχίζουμε την ενημέρωση των επιχειρήσεων για δυνατότητες χρηματοδότησης των εξωστρεφών επιχειρήσεων (πχ Ημερίδα Ιανουάριος 2019 ΥΠΟΙΑΝ ΕΒΕΑ με τίτλο “Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων” και συμμετοχή ως εισηγητών ΟΑΕΠ, 6 Τραπεζών, και του ΕΣΠΑ).
Συνεχίζεται σε νέα φάση η λήψη Τεχνικής Βοήθειας, με πολύ αυστηρές απαιτήσεις και προδιαγραφές, εξειδικευμένης γνώσης και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες αναπτυγμένες χώρες η οποία παρέχεται από τον Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Το μεθοδολογικό εργαλείο του ΚΕΠΕ προσδιορισμού προϊόντων στόχων και χωρών στόχων για εξαγωγές των Ελληνικών προϊόντων έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε Εξαγωγική  Στρατηγική έχει προχωρήσει σε πιλοτικό στάδιο. Άμεσα θα τη μελετήσουμε και στη συνέχεια θα τη διαβουλευτούμε με τους Ιδιωτικούς Φορείς. Η επιστημονική προσέγγιση με την υποστήριξη της Τεχνικής Βοήθειας θα πρέπει να καταλήξει σε μια δέσμη δράσεων και ενεργειών όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων, του Enterprise Greece και των Ιδιωτικών Φορέων.
Οι ελληνικές εξαγωγές έφτασαν σε ιστορικό υψηλό το 2018 όπου συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών έσπασαν το φράγμα των 30 δισ. ευρώ, φθάνοντας στα 33,42 δισ. Ευρώ (αύξηση 15,7% σε σχέση με το 2017) ενώ μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών είναι 22,15 δισ. ευρώ, (αύξηση 10,7% σε σχέση με το 2017). Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν πρέπει να μας καθησυχάζουν. Γεωπολιτικές εξελίξεις, BREXIT, εμπορικοί πόλεμοι (πχ Κινα ΗΠΑ) δημιουργούν νέες απαιτήσεις».
Ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κατέληξε λέγοντας:
«Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα κατ’ ελάχιστο πενταετές πρόγραμμα Εξαγωγικής Στρατηγικής. Αξιοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο προσδιορισμού προϊόντων στόχων και χωρών στόχων για τα Ελληνικά προϊόντα, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΚΕΠΕ, να εκπονηθεί μια ολιστική στρατηγική με όλους τους εμπλεκόμενους (αποστολές, εκθέσεις, χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, branding χώρας και προϊόντων κλπ) όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να υλοποιήσουν δράσεις με βάση χρονοδιάγραμμα, μετρήσιμους δείκτες και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Η τεχνική βοήθεια που συνεχίζεται θα συνδράμει με τεχνογνωσία και καλές πρακτικές και θα υλοποιήσει τέσσερα ενδεικτικά «σενάρια» εξαγωγικής πολιτικής επί συγκεκριμένων προϊόντων και αγορών.
Οι Ελληνικές αποστολές στο εξωτερικό (ΥΠΕΞ, Enterprise Greece, ΕΟΤ, ΥΠΑΤ) για το 2020 να σχεδιαστούν και να αποφασιστούν στο πλαίσιο του νέου Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωστρέφειας από κοινού και να στηρίζονται στη μεθοδολογία ΚΕΠΕ/Τεχνική Βοήθεια.
Όλες οι δράσεις εξωστρέφειας που συγχρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους να εντάσσονται στο σχέδιο ανάπτυξης των εξαγωγών και στο μέλλον στην Εξαγωγική Στρατηγική της χώρας. Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ ή από Εθνικό ΠΔΕ δεν θα πρέπει να γίνονται αν δεν εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο των Εξαγωγών (το θέμα αφορά αποκλειστικά το ΥΠΟΙΑΝ).
Όλες τις δράσεις, προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν θεσπιστεί για την ενίσχυση των εξαγωγών και των εξαγωγέων και έχουν συλλεχτεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης θα πρέπει να εκλαϊκευτούν και να βρεθούν διαδικασίες ενημέρωσης των επιχειρήσεων που μπορούν να επωφεληθούν από αυτά.
Μέχρι τη σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωστρέφειας, η Επιτροπή Εξωστρέφειας να συνεχίσει τις εργασίες της».
Από το Γραφείο Τύπου