Τελευταία Νέα
Δεκ 23

Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Συνεδρίασε την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ), υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Π. Σταμπουλίδη, παρουσία του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Λ. Ζαγορίτη, της Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων κας Θ. Κουφονικολάκου, καθώς και πλήθους εκπροσώπων φορέων και ενώσεων καταναλωτών.
Μετά το καλωσόρισμα από τη Γενική Διευθύντρια Προστασίας Καταναλωτή κα Α. Πύθουλα, η οποία συντόνισε τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος κ. Π. Σταμπουλίδης στον χαιρετισμό του εξήρε τον ρόλο του Συμβουλίου στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ φορέων της διοίκησης, της αγοράς και συντεταγμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. «Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία, στην κοινωνία, στο διεθνές περιβάλλον, η πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει εκείνη την πολιτική ατζέντα ούτως ώστε από τη μία να αφήνει την οικονομία να αναπτύσσεται, από την άλλη όμως να προάγει τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην έντονη δραστηριότητα του Υπουργείου στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, κυρίως σε θέματα αθέμιτων πρακτικών, πάταξης του παραεμπορίου, με 6.000 ελέγχους το τελευταίο τετράμηνο, πρόσβασης σε βασικά αγαθά, όπως η υγεία, καθημερινών συναλλαγών και ενημέρωσης, μεταξύ άλλων μέσω νέας εφαρμογής για τη σύγκριση τιμών σε καταναλωτικά αγαθά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι καταναλωτές θα βιώσουν στην πράξη τα αποτελέσματα των διορθώσεων από την πλευρά των προμηθευτών, στάθηκε ειδικά στη στόχευση των πολιτικών προστασίας καταναλωτή στα παιδιά για τη διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και την προώθηση στη δημοσιότητα κοινωνικών μηνυμάτων για τα παιδικά παιχνίδια.
Κλείνοντας, ο κ. Σταμπουλίδης διατύπωσε το όραμα για τη συνέργεια διοίκησης και κοινωνίας , παροτρύνοντας τις ενώσεις καταναλωτών σε ενεργό διάλογο και εύρεση του δικού τους δρόμου, της δικής τους δραστηριότητας, μέσω της οποίας κερδίζουν την εμπιστοσύνη για ένα αξιόπιστο θεσμικό-κοινωνικό πλέγμα προστασίας του καταναλωτή.
Στη συνέχεια στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή ενημέρωσαν τα μέλη και τους λοιπούς προσκεκλημένους για τα εξής θέματα:
1. Οι οντότητες που θα εκδίδουν εξωτερικές προειδοποιήσεις του άρθρου 26 και 27 του Κανονισμού CPC 2394/2017
2. New Deal for Consumers: Πρόταση Οδηγίας I και Πρόταση οδηγίας II
3. Η εμπειρία της εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ADR) στην Ελλάδα
4. Συνεργασία για τη διάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Μικρός Καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα»

ενώ η εκπρόσωπος του ΕΦΕΤ κα Α. Βαραγγούλη παρουσίασε τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού Προγράμματος Ελέγχων για Τρόφιμα Δύο Ποιοτήτων, η δε Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων κα Θ. Κουφονικολάκου ανέπτυξε το θέμα των προτεινόμενων συστάσεων για τη χρήση κινητών τηλεφώνων από ανηλίκους, κάνοντας ειδική αναφορά στην επιτακτική ανάγκη αφενός ενημέρωσης των γονέων, αφετέρου συνεργασίας των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, ώστε η παροχή της υπηρεσίας σε παιδιά να είναι ελεγχόμενη, προστατευόμενη και υπό ειδικούς όρους χρήσης, με πλήρη αποχή ανηλίκων κάτω των 14 ετών από τη χρήση.

Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κ. Δ. Λιναρδάτος αναφέρθηκε στα εργαλεία που προσφέρονται για την άσκηση της γονικής μέριμνας στη χρήση της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου από παιδιά, και διατύπωσε την πρόθεση της ΕΕΤΤ να ενεργήσει προκειμένου οι σχετικές συστάσεις να αποκτήσουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Ζαγορίτης ανέδειξε το θέμα της απουσίας έγκυρης πληροφόρησης από την πλευρά γονέων και παιδιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τονίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης ειδικών συμβάσεων παροχής για χρήση από ανήλικους, με μία σειρά προβλέψεων, όπως απαγόρευση προωθητικών ενεργειών, ενημέρωση του άμεσα αντισυμβαλλόμενου κηδεμόνα-καταναλωτή για υπέρβαση ορίων χρέωσης, κ.ο.κ.

Σε πλήθος θεμάτων αναφέρθηκαν τα μέλη του ΕΣΚΑ και οι λοιποί προσκεκλημένοι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης:
• Αθέμιτες πρακτικές στις συναλλαγές των καταναλωτών – ηλεκτρονικό εμπόριο
• Τιμές – υπερχρεωμένα νοικοκυριά – προστασία κύριας κατοικίας.
• Βασικός λογαριασμός πληρωμών.
• Συλλογικές αγωγές – μεσολάβηση – εναλλακτική επίλυση διαφορών.
• Προγράμματα εκπαίδευσης μαθητών στη βιώσιμη, υπεύθυνη κατανάλωση.
• Ενημέρωση, εφαρμογή της νομοθεσίας .
• Λειτουργία – πόροι των ενώσεων καταναλωτών και επιχορήγησή τους.
• Τακτικότερη λειτουργία του ΕΣΚΑ για συστηματική διαβούλευση και εκπλήρωση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας.