Τελευταία Νέα
Οκτ 10

Συνάντηση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με εκπροσώπους της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γιώργο Πατούλη και με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Ε) μετά από σχετικό αίτημά τους.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση και η κατάθεση σχετικού υπομνήματος προς τον Υπουργό για το θέμα της άμεσης νομοθετικής ρύθμισης για τη «Διαδικασία Κατάτμησης Πιστώσεων» των Δήμων, καθώς και άλλα θέματα, όπως ο αναπτυξιακός ρόλος των δήμων και η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά προτεραιότητα από τους Δήμους.

Ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, αφού άκουσε τα αιτήματα των εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στη σύσταση ομάδας με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, Οικονομικών και Εσωτερικών, προκειμένου να μελετήσουν το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης που προτείνει η ΚΕΔΕ για τη «Διαδικασία Κατάτμησης Πιστώσεων» και της εφαρμογής του νέου νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων.

Από το Γραφείο Τύπου