Τελευταία Νέα
Φεβ 01

Συνάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη με τον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου, κ. . Pierre Gramegna

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, είχε συνάντηση χθες, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, με τον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου, κ. Pierre Gramegna.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, συζητήθηκαν εκτενώς ο τρόπος λειτουργίας και τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI).

 

Επιπλέον, συζητήθηκαν η δομή και η λειτουργία του οργανισμού Luxembourg House of Financial Technology, ο οποίος αποτελεί μία σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προωθεί την τεχνολογική καινοτομία για τη βιομηχανία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών συνδέοντας την εγχώρια και τη διεθνή κοινότητα Fintech. Αναφέρθηκαν, επίσης, στο Luxinnovation, που είναι ο εθνικός οργανισμός καινοτομίας του Λουξεμβούργου, ο οποίος προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και δημόσιους ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της καινοτομίας.

 

Τέλος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου συμφώνησαν να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία και σε τεχνικό επίπεδο, καθώς επίσης να εξεταστούν ενδεχόμενες συνέργειες της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με τους παραπάνω οργανισμούς.