Τελευταία Νέα
Νοέ 21

Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στη συνεδρίαση της Ομάδας Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ 2018

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, συμμετείχε στην 6η συνεδρίαση της Ομάδας Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ 2018 (6th Global Strategy Group 2018) που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου, στο Παρίσι.
Το θέμα της συνεδρίασης ήταν «Προωθώντας την καινοτομία και τη διάδοσή της για να διαμορφωθεί ο κόσμος του αύριο: Από τις τοπικές στις παγκόσμιες ευκαιρίες και προκλήσεις» (“Promoting innovation and its dissemination to shape the world of tomorrow: From local to global opportunities and challenges”).
Ο ΟΟΣΑ μελετά, πώς η καινοτομία επιδρά στους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, ειδικά καθώς το 70% της παγκόσμιας καινοτομίας παράγεται από 200 επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ιδιαίτερα:

(α) η επιτάχυνση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας και οι άμεσες επιπτώσεις που επιφέρουν στην παραγωγικότητα, στην απασχόληση, στους μισθούς, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην πολιτική εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων, και

(β) η ανάγκη για προσαρμογή της διεθνούς εμπορικής, επενδυτικής και φορολογικής πολιτικής, ώστε, στο πλαίσιο του ανοικτού ανταγωνισμού, να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που προκαλούνται από την ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Σε κλειστή συνεδρίαση, όπως συνηθίζεται, συζητήθηκαν, επίσης, και εσωτερικά οργανωτικά θέματα του ΟΟΣΑ.
Από το Γραφείο Τύπου