Τελευταία Νέα
Μαρ 20

Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στη 10η Υπουργική Διάσκεψη για το Εμπόριο των χωρών της Ένωσης για τη Μεσόγειο στις Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, η 10η Υπουργική Διάσκεψη για το Εμπόριο των χωρών της Ένωσης για τη Μεσόγειο (10thUnionfortheMediterraneanTradeMinisterialConference), με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 43 κράτη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ηλίας Ξανθάκος.

Η πραγματοποίηση της συνάντησης μετά από 8 χρόνια είχε ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο διάλογος και η ενδυνάμωση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση των μεγάλων και εν πολλοίς κοινών προκλήσεων. Στόχος της Υπουργικής Διάσκεψης ήταν να τεθεί ένα ισχυρότερο πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας για απτές πρωτοβουλίες και έργα που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Ο κ. Ξανθάκος επισήμανε την ανάγκη διεξαγωγής της εν λόγω συνάντησης σε τακτική βάση και τόνισε ότι οι κοινές προκλήσεις της περιοχής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη επέκτασης του διαλόγου και σε άλλα πεδία πέραν των δασμών, όπως τα μη δασμολογικά εμπόδια, η διευκόλυνση επενδύσεων και οι υπηρεσίες. Εν συνεχεία, αναφερόμενος στα εμπόδια στο εμπόριο που θέτουν χώρες της Νοτίου Μεσογείου, σημείωσε την ανησυχία για την αύξηση της τάσης προστατευτισμού στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η λύση στις δεδομένες προκλήσεις θα πρέπει να αναζητείται συλλογικά και στο πλαίσιο των υπαρχουσών συμφωνιών.

Συμφωνήθηκαν δύο σχέδια δράσης ειδικότερα, για την καταπολέμηση της πειρατείας και της παραποίησης, καθώς και για την τομεακή συνεργασία μεταξύ άλλων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η απλοποίηση των κανόνων καταγωγής για τα εξαγόμενα αγαθά μεταξύ των χωρών της περιοχής, ώστε να είναι πιο εύχρηστοι και αξιοποιήσιμοι για τις επιχειρήσεις , καθώς και η δημιουργία περιφερειακής ομάδας εργασίας για την υγειονομική και φυτοϋγειονομική συνεργασία. Ιδιαίτερης σημασίας για τις ΜμΕ, που επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή, είναι το νέο Euromed Trade Helpdesk, το οποίο παρέχει ενημερωμένες και δωρεάν πληροφορίες (δασμοί, διαδικασίες κ.λπ.) για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, οι υπουργοί ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 2019, δεσμευόμενοι ότι η τεχνική εργασία θα συνεχιστεί για την εμβάθυνση της συνεργασίας στα προαναφερθέντα πεδία.

Από το Γραφείο Τύπου