Τελευταία Νέα
Δεκ 11

Συμμετοχή του ΑνΥΠΑΝΕΠ, κ. Νίκου Παπαθανάση και του ΥφΥΠΑΝΕΠ, κ. Χρίστου Δήμα, στον 4ο Γύρο Διυπουργικών διαβουλεύσεων για το Ελληνογερμανικό Σχέδιο Δράσης

Συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα, στον 4οΓύρο Διυπουργικών διαβουλεύσεων για το Ελληνογερμανικό Σχέδιο Δράσης

Ολοκληρώθηκε χθες, 10 Δεκεμβρίου 2020, ο 4ος γύροςδιυπουργικών διαβουλεύσεων για το Ελληνογερμανικό Σχέδιο Δράσης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκπροσώπησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός κ. Χρίστος Δήμας.

Ο άξονας που αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η Οικονομική και Τεχνολογική Συνεργασία.

Ως προς την οικονομική συνεργασία, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στα Σημαντικά έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEIs). Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μέσα από τα IPCEIs, ενισχύεται η συνεργασία και η δικτύωση πολλών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων με έντονο παραγωγικό, αναπτυξιακό, ψηφιακό  και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιταχύνεται, έτσι, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ενισχύεται ηδημιουργία νέων θέσεων  απασχόλησης. Η γερμανική πλευρά χαιρέτισε την είσοδο της Ελλάδας στο ΕuBatIn/ΙPCEI στον κλάδο των μπαταριών, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης αλυσίδας αξίας μπαταριών από την πρώτη ύλη στην ανακύκλωση. Παράλληλα, θέσαμε τις βάσεις συνεργασίας σε περισσότερα IPCEIs, ιδίως στον τομέα της μικροηλεκτρονικής και του υδρογόνου, ενώ συζητήθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας και σε άλλους τομείς κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.»

Ο Υφυπουργός, κ. Χρίστος Δήμας, δήλωσε με τη σειρά του: «Σήμερα διεξήχθη η σύνοδος της Ολομέλειας του 4ου κύκλου διυπουργικών διαβουλεύσεων μεταξύ Ελλάδας – Γερμανίας για την διεύρυνση της συνεργασίας μας στον χώρο της Έρευνας & της Καινοτομίας. Η διακρατική μας συμφωνία περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα συνεργασίας που εκτείνεται σε τομείς αιχμής όπως είναι η ενέργεια, η βίο-οικονομία και η έρευνα στον κλάδο της υγείας. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι πως έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα πολύ σημαντικές συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανιών και από τις δυο χώρες. Η συγκυρία αυτή έχει συμβάλλει στο να δημιουργηθούν οι προοπτικές εμβάθυνσης της συμφωνίας και σε άλλους τομείς, αμοιβαίου στρατηγικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, συζητήσαμε και τα επόμενα βήματα που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω την συνεργασία μας. Πέραν της σύμπραξης μας σε θέματα ποιοτικής έρευνας, είναι εξίσου σημαντικό να ανταλλάξουμε γνώσεις και απόψεις όσον αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προς όφελος της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας μας.»