Τελευταία Νέα
Οκτ 16

Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε γεύμα εργασίας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, εκπροσώπησε τη χώρα σε γεύμα εργασίας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου, το οποίο παρέθεσε η Εσθονική Προεδρία, στις Βρυξέλλες, στις 13 Οκτωβρίου.

Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η δέσμη προτάσεων επί εμπορικών θεμάτων, σε συνέχεια της Ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ για την Κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και η υπό συζήτηση νέα αρχιτεκτονική για τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες.

Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Ξανθάκος, αφού καλωσόρισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία, υπογράμμισε ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να είναι τόσο η ταχεία ολοκλήρωση των εμπορικών συμφωνιών, όσο, πρωτίστως, η διασφάλιση και προώθηση των σημαντικών εμπορικών συμφερόντων όλων των κρατών-μελών. Σχολίασε, περαιτέρω, ότι είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί με συλλογικό τρόπο η διαδικασία για την έγκαιρη και αποτελεσματική εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων και της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, σημείωσε, σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη μηχανισμού για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να σέβεται την εθνική αρμοδιότητα, να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρατών-μελών και να μην θέτει εμπόδια στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Τόνισε, επίσης, ότι η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως προϋπόθεση τη διασφάλιση συγκλινουσών δυνατότητων οικονομικής ανάπτυξης ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Τέλος, η Επίτροπος Εμπορίου Μάλμστρομ παρουσίασε την πρόοδο στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, ενόψει της 11ης Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Μπουένος Άιρες, καθώς και προτάσεις για την ενίσχυση των προβλέψεων βιώσιμης ανάπτυξης στις εμπορικές συμφωνίες.

Από το Γραφείο Τύπου