Τελευταία Νέα
Σεπ 12

Στην Αγορά Μοδιάνο ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός, κ. Γιάννης Τσακίρης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος

Ένα από τα εμβληματικότερα έργα αστικής ανάπλασης για την πόλη της Θεσσαλονίκης, την Αγορά Μοδιάνο, επισκέφτηκαν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Γιάννης Τσακίρης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, συνοδευόμενοι από  υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της ΕΤΕπ, της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου FAIS.

Η αποκατάσταση του μνημείου της Αγοράς Μοδιάνο, η οποία παρέμενε κλειστή σε απαξία από το 2016 χρηματοδοτήθηκε μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου «Ταμείο Υποδομών». Είναι η  μεγαλύτερη και ομορφότερη σκεπαστή αγορά της πόλης, η οποία πλέον αναβιώνει και προσφέρει σε όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες τη μοναδική εμπειρία της γαστρονομικής κουλτούρας της Θεσσαλονίκης.

Το Ταμείο Υποδομών συστάθηκε στα τέλη του 2017με στόχο να παρέχει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης είναι δυνατόν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της απασχόλησης, την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ προέρχονται κατά 200 εκ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, κατά 200 εκ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 50 εκ. ευρώ από επιστρεπτέους πόρους του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) «JESSICA» που λειτούργησε την Προγραμματική Περίοδο 20072013.  

Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία επίσης με δανεισμό προς το Ελληνικό Κράτος καλύπτει τους προαναφερθέντες πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η υλοποίηση του Ταμείου γίνεται από τρεις Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ), που παρέχουν τα επενδυτικά δάνεια και οι οποίοι επελέγησαν μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6,5 εκ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε κατά 42% από το Ταμείο Υποδομών, μοχλεύοντας το υπόλοιπο 58% με ίδια και τραπεζικά κεφάλαια. Η Εθνική Τράπεζα αποτέλεσε τον Ενδιάμεσο Χρηματοδοτικό Οργανισμό στο πλαίσιο του Ταμείου Υποδομών χορηγώντας και δάνειο συγχρηματοδότησης από δικά της κεφάλαια. Το 2017, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ο Όμιλος FAIS αγόρασε το μερίδιο του ΤΑΙΠΕΔ στην Αγορά Μοδιάνο και σήμερα ολοκληρώνει πλέον τις εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων. κ.Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Μας δημιουργεί πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και ικανοποίηση ότι επί θητείας μας συμβάλλαμε έστω και λίγο στο όραμα του δημιουργού να ανακατασκευαστεί και να επαναλειτουργήσει ίσως η πιο εμβληματική σκεπασμένη αγορά της Ελλάδος. Γιατί η Στοά Μοδιάνο ήταν το πιο πρωτοποριακό κτίριο τέτοιο τύπου στην εποχή του σε όλα τα Βαλκάνια. Συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης, έπεσε σε παρακμή όπως συμβαίνει καμιά φορά με τέτοια έργα στο διάβα της ιστορίας και τώρα κάνει μια νέα αρχή για να είναι κάποιοι άλλοι μετά από 100 χρόνια εδώ και να μπορούν να την καμαρώνουν. Συγχαρητήρια στον Όμιλο FAIS και εύχομαι ολόθερμα κάθε επιτυχία και καλές δουλειές».

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.Γιάννης Τσακίρης, «που επισκέπτομαι σήμερα την Αγορά Μοδιάνο, ένα ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, που αναβιώνει χάρη και στη χρηματοδότηση του Ταμείου Υποδομών. Θα ήθελα να επισημάνω τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρηματοδότηση έργων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων σε σχέση με τις συμβατικές μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις, μέσω των οποίων  επιτυγχάνεται μόχλευση πόρων του ΕΣΠΑ, και αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των πόρων. Πολύ περισσότερο δε που οι πόροι διατίθενται για το έργο αυτό που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων τοπικών μόνιμων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την αύξηση της επιχειρηµατικότητας».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Christian Kettel Thomsen, αρμόδιος για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Η ΕΤΕπ είναι ευτυχής που υποστηρίζει ένα τόσο οραματικό έργο το οποίο αποκαθιστά στην παλιά του αίγλη ένα εμβληματικό κτίριο που αποτελεί μέρος του πολιτιστικού ιστού και της κληρονομιάς της πόλης και το καθιστά ξανά ένα ζωντανό ορόσημο της Θεσσαλονίκης. Τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία μας με τους Έλληνες εταίρους μας είναι πολύπλευρα. Συμπεριλαμβάνουν την ώθηση για σύσταση νέων επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας και αστική ανάπλαση, παράγοντες που είναι κομβικοί στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΤΕπνα υποστηρίζει επενδύσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών».

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής  της Εθνικής Τράπεζας, τόνισε:

«Η Εθνική Τράπεζα είναι υπερήφανη που συνέβαλε, μέσω της Διεύθυνσης Ειδικών Πιστοδοτήσεων, κλάδος Χρηματοδοτήσεων Ακίνητης Περιουσίας, στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου Αστικής Ανάπλασης για την πόλη της Θεσσαλονίκης μέσω της χορήγησης του δανείου με πόρους του Ταμείου Υποδομών και του δανείου συγχρηματοδότησης της τράπεζας. Με σεβασμό προς το ιστορικό παρελθόν του μνημείου και όραμα για το μέλλον δημιουργείται μια σύγχρονη αγορά τροφίμων, εφάμιλλη με αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές που συνιστούν βέλτιστες πρακτικές για τον κλάδο. Στην Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζουμε τη σημασία στήριξης των επενδύσεων που δεν διαθέτουν μόνο κερδοφόρο και αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά παράλληλα ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο και οφέλη για την τοπική κοινωνία, και σχεδιάζουμε, σε συνεργασία με τους φορείς τους, τις κατάλληλες χρηματοδοτικές λύσεις, συχνά με την αρωγή των χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Υποδομών».

Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Fais, κ. Χασδάι Καπόν, είπε:

«Μέσα από την ανακαίνιση και επαναλειτουργία της Αγοράς Μοδιάνο αποκαθίσταται ο διαταραγμένος αστικός ιστός της πόλης σε ένα πολύ κεντρικό και εμπορικό σημείο της και παραδίδεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες της το 1ο Ελληνικό Μνημείο που αποδίδεται σε εμπορική χρήση. Δίνεται νέος παλμός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με φρέσκο πρόσωπο, σύγχρονο concept και νέα φιλοσοφία, με αναφορές στην αίγλη του χθες, την πόλη του αύριο και τον δυναμισμό του σήμερα.  75 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, 300 νέες θέσεις εργασίας και εκατομμύρια κόσμου θα φέρουν τεράστια άμεσα και έμμεσα οικονομικά και όχι μόνο οφέλη.  Η ιδιωτική πρωτοβουλία του Ομίλου Fais να πιστέψει σε ένα όνειρο, να αναλάβει το ρίσκο της επένδυσης, θα φέρει μετά από 6 έτη, τα αποτελέσματά της.  Αποστολή της νέας γενιάς της Αγοράς Μοδιάνο είναι να προσφέρει στους επισκέπτες εκλεκτές ελληνικές και πολυπολιτισμικές εμπειρίες, από την αγορά νωπών προϊόντων έως γεύσεις, εκδηλώσεις και διασκέδαση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής και ιστορικής σημασίας που συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο και αντανακλά τον πολιτιστικό δυναμισμό του πιο αισιόδοξου προσώπου της Θεσσαλονίκης, όπως και τη σημαντική γαστρονομική κουλτούρα της συμπρωτεύουσας».

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό