Τελευταία Νέα
Ιούλ 26

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFIB-ACT-SACT-21-75 σε Διαγωνιστική Διαδικασία: “Cyberspace Operations Experiment Coordinator”

1. Διαβιβάζεται, συνημμένως, πρόσκληση υποβολής προσφορών σε διεθνή διαγωνιστική
διαδικασία (Invitation For International Bidding/IFIB), εκ μέρους Allied Comand Transformation (ACT), για
παροχή υπηρεσιών θέματος, στο Norfolk, Virginia, USA.
2. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 25η Αυγούστου τ.έ.
3. Ενδιαφερόμενοι δύνανται αναζητήσουν πληροφορίες μέσω καθοριζομένων σημείων επαφής
(Point of Contact/POC, βλ. παρ. 19 προσκλήσεως).

Για όλες τις λεπτομέρειες της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, πατήστε εδώ