Τελευταία Νέα
Δεκ 07

Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

 

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

 

Με την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, προσκαλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής νέων μελών που θα στελεχώσουν το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Στόχος της νέας πρόσκλησης είναι η διεύρυνση του υφιστάμενου Μητρώου ΕΜΠΑ και η ταυτόχρονη επιτάχυνση των αξιολογήσεων των επενδυτικών σχεδίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eservices.oe-e.gr/oee/login.jsp ή την σχετική πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://cert.tee.gr/.  Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να συμπληρώσουν στη σχετική εφαρμογή (Αίτηση υποψηφιότητας για ΕΜΠΑ) τα στοιχεία της αίτησης και να καταχωρήσουν σε ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφα που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα προσόντα αυτών.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, ώρα 15:00.

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να εγγραφούν στο ΕΜΠΑ, θα κληθούν στη συνέχεια από την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου. Κατόπιν θα αξιολογηθούν με δοκιμασία επάρκειας, με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, για την πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης του θεσμικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου και του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ – Α.ν).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :

https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/organa/evaluation