Τελευταία Νέα
Νοέ 05

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για την Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου

Υλοποιούμε την Αναπτυξιακή Στρατηγική
Σχεδιάζουμε  την επόμενη δεκαετία 2020-2030

Με την έξοδο από την οδυνηρή φάση των μνημονίων και της παρατεταμένης λιτότητας είμαστε πλέον, ως κοινωνία και ως κυβέρνηση, σε θέση, να περάσουμε σε μια νέα φάση, με κεντρικές προτεραιότητες:

  • Την ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη σε ανανεωμένη βάση και με ολιστικό περιεχόμενο (οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό).
  • Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη συνολική τόνωση της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας.
  • Τη δημιουργία πολλών και ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη δραστική μείωση της ανεργίας.
  • Τη συγκρότηση του νέου Κοινωνικού Κράτους και την καταπολέμηση των ανισοτήτων.
  • Τη ριζική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων, της βαριάς κληρονομιάς της κρίσης, αλλά και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.

Ο Εθνικός Δημοκρατικός Σχεδιασμός

Το τέλος της επιτροπείας και η κατάκτηση μεγαλύτερων βαθμών αυτονομίας στον καθορισμό και την υλοποίηση της πολιτικής, μας επιτρέπει να συγκροτήσουμε τη δική μας αναπτυξιακή στρατηγική και να εμπλουτίσουμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο. Σε μια εποχή έντονης διεθνούς ρευστότητας, διεύρυνσης των ανισοτήτων και εμπορικών πολέμων, ο εθνικός σχεδιασμός αποτελεί στοιχειώδη πολιτική υποχρέωση και καθήκον προς τους πολίτες και τις επόμενες γενιές. Διότι  ο Εθνικός Δημοκρατικός Σχεδιασμός συνιστά ένα απαραίτητο εργαλείο για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Αποτελεί, έτσι, άμυνα της χώρας στην αβεβαιότητα και σε εξωγενείς κινδύνους, ανάχωμα στην ασυδοσία των συμφερόντων, ασπίδα στα χέρια της κοινωνίας και ειδικά των αδυνάμων απέναντι τόσο σε αυθαιρεσίες των εξουσιών, όσο και στις αποτυχίες των αγορών.

Η ελληνική κυβέρνηση, για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες κατάρτισε την «Αναπτυξιακή Στρατηγική για το Μέλλον», που αποτελεί ένα βήμα προς τον Εθνικό Δημοκρατικό Σχεδιασμό και γέφυρα μετάβασης από τα μνημόνια, δηλαδή τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, στη φάση της παραγωγικής και θεσμικής ανασυγκρότησης και μετασχηματισμού της χώρας.

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική

Η «Αναπτυξιακή Στρατηγική» διαμορφώθηκε μέσα από διαδοχικούς κύκλους επεξεργασιών και διαβουλεύσεων σε πολλά επίπεδα με κορυφαία, κατά την τελική φάση, τη διαδικασία των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2017-2018.

Στόχος της Αναπτυξιακής Στρατηγικής δεν είναι η αναπαραγωγή του πριν από την κρίση καθεστώτος ή απλώς η ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά ο μετασχηματισμός του παραγωγικού υποδείγματος και η μετάβαση σε ένα μοντέλο διατηρήσιμης ανάπτυξης, δίκαιης, βιώσιμης και ανθεκτικής, έναντι εξωγενών αναταράξεων και κινδύνων.

Για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Στρατηγική υιοθετεί την ολιστική αντίληψη για την ανάπτυξη και ενσωματώνει τις τρεις διαστάσεις της -οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική- όπως ορίζονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς όπως το ΚΕΠΕ, είχε καθοριστική συμβολή στην επεξεργασία της Στρατηγικής και σήμερα έχει κεντρικό ρόλο στην εξειδίκευση και την υλοποίησή της.

Το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική γίνεται, ήδη, πράξη. Το πιστοποιούν οι 142 δράσεις στις οποίες εξειδικεύεται το περιεχόμενό της στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου μας.

Πρόκειται για δράσεις που έχουν ως αποδέκτη την κοινωνία και ως στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ικανοποίηση των αναγκών της με βιώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο.

Ταυτόχρονα αυτή η δέσμη των 142 δράσεων είναι ένας απολογισμός για το τι παραλάβαμε και τι κάνουμε στους διάφορους τομείς, αλλά και ένας σχεδιασμός για το άμεσο μέλλον, αφού περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζουμε να υλοποιηθούν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Με την έννοια αυτή, αυτή η δέσμη των δράσεων αποτελεί το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου, οδηγό της  καθημερινής δουλειάς, αλλά και ένα εργαλείο συντονισμού και ελέγχου της δράσης μας.

Δημόσια Λογοδοσία

Αποφασίσαμε αυτό το σχέδιο δράσης να καταστεί δημόσιο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, να είναι προσιτό στους πολίτες και στον έλεγχο της κοινωνίας, να λειτουργεί έτσι ως μέσο παρακολούθησης και ως διαρκής δημόσια λογοδοσία. Με τον τρόπο αυτό οι δράσεις που αναφέρονται αποκτούν αυξημένη δεσμευτικότητα και η κάθε απόκλιση πρέπει να αιτιολογείται.

Αυτός ο τρόπος οργάνωσης της δράσης του Υπουργείου και η έκθεσή της στο δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, αποτελεί, πιστεύουμε, ένα μικρό βήμα, για ένα μεγάλο στόχο, που αφορά στην αξιοπιστία της πολιτικής. Κλειδί για αυτό δεν είναι η εξαγγελία, αλλά η συγκεκριμενοποίηση, η δεσμευτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της υλοποίησης των στόχων που τίθενται.

Είναι μια πρόκληση. Όμως είμαστε αισιόδοξοι. Μας ενθαρρύνει το παράδειγμα των Περιφερειακών Συνεδρίων.

Από τις εξαγγελίες που έγιναν στα συνέδρια αυτά οι 89 αφορούσαν αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι 60 δράσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, 11 υλοποιούνται και 18 Βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας για να υλοποιηθούν.  Συνεπώς, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ήδη ολοκληρώσει πάνω από το 67% όλων των δράσεων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στο σύνολο των Συνεδρίων και το αφορούν.

Σχεδιάζοντας τη νέα Προγραμματική Περίοδο

Η συγκέντρωση, η επεξεργασία, η ιεράρχηση και η απεικόνιση των δράσεων, στη μορφή που ακολουθεί, ήταν μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Χρειάστηκε χρόνο και προσπάθεια. Για αυτό άλλωστε ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά ούτε και στατικός. Θα υπόκειται σε αναθεωρήσεις και εμπλουτισμό κατά τακτά διαστήματα.

Ήδη, υλοποιώντας την «Αναπτυξιακή Στρατηγική για το Μέλλον», σχεδιάζουμε, παράλληλα, τη νέα Προγραμματική Περίοδο, με ορίζοντα τη δεκαετία 2020-2030. Στόχος θα είναι οι μεγάλοι μετασχηματισμοί  που θα προετοιμάσουν την κοινωνία να ξεφύγει οριστικά από τις παθογένειες του παρελθόντος και τα τραύματα της κρίσης, να σχεδιάσει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, την κλιματική αλλαγή, τη μείωση των ανισοτήτων και των αρνητικών δημογραφικών τάσεων.

Σε μια επόμενη αναθεώρησή του, το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα απεικονίζει τις προαπαιτούμενες δράσεις προετοιμασίας για αυτόν το φιλόδοξο όσο και αναγκαίο στόχο.

Κλικ εδώ για τις 142 δάσεις του προγραμματισμού.

Γιάννης Δραγασάκης

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης