Τελευταία Νέα
Ιούλ 11

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

O Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,  θέτει από σήμερα, Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το πλαίσιο αρχών και στόχων του «Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών».

Επισημαίνεται ότι το Σχέδιο επεξεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά από τη σύσταση διυπουργικής ομάδας εργασίας τα αποτελέσματα της οποίας ελήφθησαν σοβαρά υπόψη και ύστερα από μακρά περίοδο προδιαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους και την κατάθεση σχετικών προτάσεων.

Η συμβολή στη δημόσια διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη είναι ουσιώδης για τη βελτίωση του ανωτέρω σχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 21/07/2017 και ώρα 15:00.

Κλικ για είσοδο στη διαβούλευση:

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8206

Από το Γραφείο Τύπου