Τελευταία Νέα
Δεκ 08

Προστασία της δημόσιας ασφάλειας και των καταναλωτών από μη προβλεπόμενη χρήση χημικών ουσιών

Το Υπουργείο Ανάπτυξης διοργάνωσε, υπό τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, μια σημαντική εκδήλωση με σκοπό να ενημερώσει και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κυκλοφορία και χρήση ορισμένων χημικών ουσιών.

 

Αυτές οι ουσίες, γνωστές ως πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή εκρηκτικών και υπόκεινται σε ειδικές περιοριστικές διατάξεις στην κυκλοφορία και χρήση τους, βάσει του Κανονισμού 2019/1148 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στην εκδήλωση αυτή, η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κα Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, έδωσε έμφαση στη σημασία της συνειδητοποίησης των κινδύνων, που συνδέονται με αυτές τις ουσίες.

 

Επισήμανε ότι χρησιμοποιούνται συχνά σε διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες και επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς και στον καταναλωτικό τομέα, όπως σε καθαριστικά μέσα, καύσιμα και λευκαντικά, και ότι η σωστή ενημέρωση είναι κρίσιμη για την αποτροπή καταχρηστικής ή παράνομης χρήσης τους.

 

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πολλούς αξιωματούχους και εκπροσώπους από τη δημόσια διοίκηση και οικονομικούς φορείς. Συζητήθηκε η σημασία του συνεχούς διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων απαγόρευσης και την τήρηση της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τονίστηκε, παράλληλα, η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών, των οικονομικών φορέων και της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον έλεγχο της χρήσης τους.

 

Το κύριο μήνυμα της εκδήλωσης ήταν η αποτροπή της απόκτησης αυτών των ουσιών από εγκληματικά στοιχεία, η μείωση της απειλής για σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, και η προστασία των καταναλωτών από την ασυνείδητη ή παράνομη χρήση των εν λόγω ουσιών.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103332974

Email επικοινωνίας: press@mnec.gr