Τελευταία Νέα
Αυγ 02

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Γραμματέων Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Προσκλήσεις  εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 (Α’33) όπως ισχύει.

Από την Γ. Δ/νση Διοικητικού