Τελευταία Νέα
Νοέ 13

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (αρχείο pdf)