Τελευταία Νέα
Ιαν 18

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Έγγραφα για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κλικ εδώ για το κείμενο της Προκήρυξης.

Κλικ εδώ για την αίτηση υποψηφιότητας.