Τελευταία Νέα
Φεβ 17

Πρακτικός Οδηγός για την προστασία του καταναλωτή

Τίθεται από σήμερα, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, σε δημόσια διαβούλευση, το συνημμένο σχέδιο Πρακτικού Οδηγού με τίτλο: «Πρακτικός Οδηγός για την προστασία του καταναλωτή σε κάθε ανακοίνωση μείωσης της τιμής (ιδίως σε προσφορές/εκπτώσεις/ προωθητικές ενέργειες)». Αντικείμενο του Πρακτικού Οδηγού είναι η παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας της πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με μειωμένη τιμή ή με πρόσθετο όφελος ή με προσδοκία οφέλους ιδίως κατά τη διάρκεια εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών ή άλλων συναφών πρακτικών. Ο Πρακτικός Οδηγός θα αντικαταστήσει τον «Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία καταναλωτή στις προσφορές, εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες» (Υπουργική απόφαση 56885/10.11.2014 (Β΄ 3107)).

 

Τυχόν σχόλια σχετικά με τον υπό διαβούλευση Πρακτικό Οδηγό, παρακαλούμε να αποστέλλονται στο email: emporio@mnec.gr

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023.

Πρακτικός οδηγός FINAL