Τελευταία Νέα
Οκτ 20

Πραγματοποιήθηκε η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του μεγαλύτερου σε προϋπολογισμό Προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Πραγματοποιήθηκε η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του μεγαλύτερου σε προϋπολογισμό Προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Στις 19 Οκτωβρίου έλαβε χώρα στην Αθήνα η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του μεγαλύτερου σε προϋπολογισμό Προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή». Η Προεδρεύουσα, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κα. Νίκη Δανδόλου,καλωσόρισε σε σύνθεση τα Μέλη της Επιτροπής, Γενικούς Γραμματείς συναρμοδίων Υπουργείων, Προέδρους φορέων και οργανισμών, στελέχη του ΕΣΠΑ – Διαχειριστικών Αρχών και Επιτελικών Δομών, καθώς και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα. B. Kaufmann, κ. P. Paquet, κ. Δ. Μαθιουδάκη και ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες για τη συνεργασία για την έγκαιρη και επιτυχή έναρξη του Προγράμματος, στο οποίο αντικατοπτρίζονται οι εθνικές στρατηγικές για την απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική ένταξη και την επισιτιστική βοήθεια.

Την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης ο οποίος και επεσήμανε: « Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την έναρξη του νέου Προγράμματος για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, το οποίο στοχεύει σε μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ελλάδα και σχεδιάστηκε με γνώμονα την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελληνική κοινωνία και καλύπτει το σύνολο των περιφερειών.

Η κατανομή  του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027  σε όρους Δημόσιας Δαπάνης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και στο περιφερειακό σκέλος αναδεικνύει ότι στις συγκυρίες που διαμορφώνονται σήμερα τόσο από την πανδημία όσο και από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών λόγω του μανδύα της ενεργειακής κρίσης που απειλεί την παγκόσμια οικονομία, η πολιτεία και οι κοινοτικοί πόροι είναι εδώ για να δώσουν στήριξη σε αυτούς που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι αυτό αποτελεί βασική μας προτεραιότητα σημαντικό μερίδιο των πόρων του ΕΣΠΑ, της τάξης των 4,2 δις € να δοθούν στο Πρόγραμμα για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική Συνοχή.

Το νέο Πρόγραμμα δίνει έμφαση σε δράσεις  όπως για τους νέους έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δις ευρώ, στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και στην ενίσχυση της ίσης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομία.

Επίσης στο πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή θα δούμε να υλοποιούνται δράσεις που αναμένεται να μεταβάλλουν τη χώρα μας σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω τις Νταντάδες της Γειτονιάς: Υπηρεσίες Φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών από διαπιστευμένους Επιμελητές / Επιμελήτριες , την Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων-κηδεμόνων στην αγορά εργασίας, τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και την πρόσβαση όλων των μαθητών σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα με ίσες ευκαιρίες μάθησης.  Αλλά και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία: Προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusiveeducation)».

Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Τσακίρης τόνισε για μια ακόμη φορά τη συνεισφορά των ευρωπαϊκών πόρων στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Χωρίς τους ευρωπαϊκούς πόρους η χώρα μας δε θα είχε όλες αυτές τις ευκαιρίες για ανάπτυξη αλλά και κοινωνική ισότητα, όπου ανοίγονται συνεχώς μπροστά της μέσω αυτών».