Ενημερωτικό / Εκπαιδευτικό Υλικό

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας»

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας», που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με τη συνδρομή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με 180 εκπροσώπους από 100 φορείς Υγείας, οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Την ημερίδα συντόνισαν η κυρία Αναστασία Ζαχαροπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και η κυρία Μαρία Γουλιέλμου από την ΕΚΑΠΥ, ενώ οι ομιλητές ήταν η κυρία Αναστασία Ζαχαροπούλου, η κυρία Μαρία Γουλιέλμου, ο κύριος Γεώργιος Σίμου από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ο κύριο Αναστάσιος Κονδάκος από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και η κυρία Χρύσα Κνιθάκη από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων κος Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν το εξής:

Πρόγραμμα

9.45πμ – 10.00πμ: Είσοδος στην πλατφόρμα

10.00πμ – 10.10πμ: Χαιρετισμοί από την ΕΚΑΠΥ και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

10.10πμ – 10.45πμ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Αναστασία Ζαχαροπούλου- ΓΔΔΣ)

10.45πμ – 11.00πμ: Ιστοσελίδα Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και εκπαιδευτικά εργαλεία (Αναστασία Ζαχαροπούλου – ΓΔΔΣ)

11.00πμ – 11.30πμ: Κυκλικές Δημόσιες Συμβάσεις – Γενικές αρχές και καλές πρακτικές (Γιώργος Σίμου, ΕΑΑΔΗΣΥ)

11.30πμ -11.45πμ: Ερωτήσεις

11.45πμ – 12.00μμ: Διάλειμμα

12.00μμ – 12.30μμ: Πράσινα κριτήρια για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (Αναστασία Ζαχαροπούλου, ΓΔΔΣ)

12.30μμ – 12.45μμ: Ο ρόλος και οι δράσεις της ΕΚΑΠΥ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Μαρία Γουλιέλμου – ΕΚΑΠΥ)

12.45μμ – 13.30μμ: Παραδείγματα και καλές πρακτικές Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στον τομέα της Υγείας (ΓΝ Καβάλας, ΓΝ Χανίων, Αναστασία Ζαχαροπούλου – ΓΔΔΣ).

13.30μμ – 13.45μμ: Ερωτήσεις

13.45μμ – 14.00μμ: Σύνοψη – Συμπεράσματα

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ_Παρουσιαση EKAΠΥ ΠΔΣ 29.6.2022

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΠΔΣ_ΕΚΑΠΥ_29062022_ΕΣΔ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΠΔΣ_ΕΚΑΠΥ_29062022_ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΠΔΣ_ΕΚΑΠΥ_29062022_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_ΠΔΣ_ΕΚΑΠΥ_29062022_ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΟΝΔΑΚΟΣ_ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ_ΠΔΣ

ΣΙΜΟΥ_Παρουσιαση ΚΔΣ 29.06.2022

 


A Global Procurement Partnership for Sustainable Development: An International Stocktaking of Developments in Public Procurement

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από μια ομάδα παγκόσμιων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Διερευνάται ο δυνητικά καταλυτικός ρόλος των δημοσίων συμβάσεων μέσα από την εφαρμογή της σχέσης ποιότητας-τιμής ως μια σημαντική κινητήριος δύναμη στη βελτίωση της διακυβέρνησης. Προωθεί την επιδίωξη στόχων που προσθέτουν αξία πέρα από τη δημοσιονομική εξοικονόμηση στις δημόσιες αγορές. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης κοινωνικοοικονομικής αλλαγής περιλαμβάνοντας ευρύτερους στόχους, όπως τη  περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη στήριξη μικρών  επιχειρήσεων, τη προστασία των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία.

Ο τίτλος της έκθεσης είναι: «A Global Procurement Partnership for Sustainable Development: An International Stocktaking of Developments in Public Procurement» και μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://documents.worldbank.org/curated/en/173331642410951798/Synthesis-Report

Ενημερωτική έκδοση για τις ΠΔΣ της ΕΕ – Τεύχος Δεκεμβρίου 2021 – Συνέντευξη για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα των ΠΔΣ.

Το GPP News Alert της Ευρωπαϊκής Επιτροπή (European Commission, Directorate-General Environment) εκδίδεται κάθε μήνα και παρέχει σύντομα άρθρα, προσεχείς εκδηλώσεις Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, νέες πρωτοβουλίες και οδηγούς, ενημερώσεις για τη σχετική νομοθεσία, συνεντεύξεις και παραδείγματα καλών πρακτικών ΠΔΣ.

Το GPP News Alert για το μήνα Δεκέμβριο δημοσιεύτηκε και φιλοξενεί τη συνέντευξη της κ. Αναστασίας Ζαχαροπούλου με θέμα: «Putting GPP plans into concrete actions in Greece» Η κ. Ζαχαροπούλου είναι στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής για τις Πράσινες Δημοσίες Συμβάσεις.

Διαβάστε το newsletter: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_109_NewsAlert_December_2021.pdf

Έκθεση για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων ως εργαλείο ανάπτυξης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η έκδοση «Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (FAO, Bioversity International) στοχεύει να συμβάλει στη διάδοση και χρήση των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων  τροφίμων ως εργαλείο ανάπτυξης, ιδίως στην περίπτωση των προγραμμάτων σχολικών γευμάτων.

Υποστηρίζει ότι οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων μπορούν να προσφέρουν μια αγορά για τους ντόπιους και τους μικροκαλλιεργητές, να προωθήσουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της αγροβιοποικιλότητας και να βελτιώσει τη διατροφή και την υγεία των παιδιών και των κοινοτήτων. Ο τίτλος της έκδοσης είναι: «Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets» και μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7960en/

Έκθεση επισκόπησης της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ

Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται μια επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ. Η πρόθεση είναι να εξοπλίσει τους εμπλεκόμενους με γνώση των θεμάτων που πρέπει να λάβουν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Η έκθεση βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων και παράλληλα παρέχει συνδέσμους σε σχετικά εγχειρίδια και εργαλεία.  Έχει τίτλο «Green Public Procurement: An Overview of Green Reforms in Country Procurement Systems» και μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36508

Kατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων από το UNEP (2η έκδοση)

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme, UNEP) εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2021 κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων με τίτλο: “Sustainable Public Procurement How toWake the Sleeping Giant” – Introducing the United Nations Environment Programmes Approach»

Ο οδηγός αυτός παρέχει οδηγίες σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στην εμπειρία και την ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από χώρες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την προσέγγιση αυτή. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων, βήμα προς βήμα, και προορίζεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς και έμπνευσης για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις γενικά. Στόχος είναι να παράσχει ένα κοινό όραμα, γλώσσα και πλαίσιο για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις και να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους προς την κατεύθυνση της εφαρμογής τους.

Η συγκεκριμένη έκδοση ενσωματώνει μεγάλο αριθμό βέλτιστων πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών που συγκεντρώθηκαν από το 2012, ενώ η μεθοδολογία που προτείνεται λαμβάνει υπόψη χρήσιμα συμπεράσματα από προηγούμενες βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις.

Μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.unep.org/resources/publication/second-edition-uneps-sustainable-public-procurement-guidelines

Εθνικό σχέδιο δράσης για την προώθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων 2021-2023