Τελευταία Νέα
Ιούλ 09

Παρατείνεται μέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση των δομών του Δικτύου Γυναικών Θυμάτων Βίας

Συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 η χρηματοδότηση των δομών του Δικτύου Γυναικών Θυμάτων Βίας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τη διαχείριση του οποίου φέρει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Με τη στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κας Μαρίας Συρεγγέλα και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου εξασφαλίστηκε η απαραίτητη χρηματοδότηση για τη λειτουργία των δομών του Δικτύου Γυναικών Θυμάτων Βίας έως το τέλος του 2023, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το έργο των δομών του δικτύου γυναικών θυμάτων βίας υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με τη συνεργασία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

 

Στόχος του δικτύου είναι η υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών, θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης και ενδυνάμωσης για τις ίδιες και τα παιδιά τους, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας εναντίον των γυναικών.

 

Το πανελλαδικό δίκτυο δομών των γυναικών θυμάτων βίας λειτουργεί από το 2011 και σήμερα αποτελείται από 42 συμβουλευτικά κέντρα, 20 ξενώνες φιλοξενίας και την 24ωρη υποστηρικτική γραμμή SOS 15900.

 

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, πετύχαμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία παρατείνεται

 

η χρηματοδότηση των Δομών του Δικτύου Γυναικών Θυμάτων Βίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα το σπουδαίο έργο που γίνεται στους ξενώνες και τα συμβουλευτικά κέντρα για την υποστήριξη των κακοποιημένων γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Ένα έργο που δεν σταμάτησε ούτε κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων κατά τη περίοδο της πανδημίας. Αντίθετα, ανταποκρίθηκε εξαιρετικά λειτουργώντας ιδανικά στις έκτακτες συνθήκες που προκάλεσε ο Covid-19, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τον αυξημένο αριθμό γυναικών που ζήτησαν την βοήθεια μας», δήλωσε η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα.

 

Για την απόφαση παράτασης της χρηματοδότησης των δομών ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, δήλωσε:

«Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 προωθούν στοχευμένες δράσεις στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ανάμεσά τους και αυτής των κακοποιημένων γυναικών. Οι δράσεις αυτές πρόκειται να  επεκταθούν και να εμπλουτιστούν την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, παράλληλα με την επίτευξη κατάλληλων συνεργειών με άλλα προγράμματα και πηγές χρηματοδότησης ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα».