Τελευταία Νέα
Μαρ 15

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων Γ’ κύκλου.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Γ’ Κύκλο για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2019, για τη διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψήφιων επενδυτών, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων