Τελευταία Νέα
Απρ 07

Ο Γ.Γ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, συμμετείχε στην άτυπη υπουργική συνάντηση για θέματα ανταγωνιστικότητας στη Μάλτα.

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας, που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Μάλτας Βαλέττα, στο πλαίσιο της Μελιταίας Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ατζέντα του Άτυπου Συμβούλιου Ανταγωνιστικότητας περιλάμβανε το θέμα των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και των αναπτυσσόμενων/ επεκτεινόμενων επιχειρήσεων (scale-ups), σε συνέχεια των συζητήσεων που είχαν γίνει στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Φεβρουαρίου 2017.

Η προσπάθεια δημιουργίας φιλικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, αναγνωρίστηκε ως το κύριο θέμα ενδιαφέροντος. Κατά τη συνάντηση τονίστηκαν οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης και η σημασία της διάχυσης της πληροφόρησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών, μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου παρουσιάστηκαν περιπτώσεις επιτυχημένων ευρωπαϊκών νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας, στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την χώρα μας. Η παρουσίαση έγινε από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, ενώ από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι έχει στόχο την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος των επιχειρήσεων .

Από το Γραφείο Τύπου