Τελευταία Νέα
Μάι 23

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου στις Βρυξέλλες

O Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ηλίας Ξανθάκος, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου στις Βρυξέλλες.
Στη συνάντηση αυτή, ιδιαίτερη σημασία έχει η εξουσιοδότηση που έδωσε το Συμβούλιο στην Ευρ. Επιτροπή να ξεκινήσει εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία, καθώς και με τη Νέα Ζηλανδία. Οι συμφωνίες αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα οφέλη για τη χώρα μας, η οποία έχει παραδοσιακούς δεσμούς με τις δύο χώρες, λόγω και της μεγάλης ομογένειας.
Περαιτέρω, το Συμβούλιο υιοθέτησε Συμπεράσματα σχετικά με τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη μελλοντική προσέγγισή του, όσον αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ειδικότερα, επικεντρώθηκε στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει δύο διακριτές συμφωνίες για τα εμπορικά θέματα και για την προστασία επενδύσεων, σε συνέχεα της γνωμοδότησης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της. Ο κ. Ξανθάκος επισήμανε τη σημασία της προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών και προτύπων μέσα από τις εμπορικές συμφωνίες, καθώς και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην πράξη, ώστε να αποφέρουν οφέλη στους ευρωπαίους εξαγωγείς. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη για έγκαιρη και επαρκή διαβούλευση με τα κ-μ, ειδικά για ευαίσθητα ζητήματα, σημειώνοντας ότι η εμπλοκή των κ-μ «αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της ΕΕ». Επίσης, επισήμανε ότι «η επίτευξη συναίνεσης ανάμεσα στα κ-μ είναι ακρογωνιαίος λίθος της λειτουργίας της ΕΕ» και κάλεσε να συνεχιστεί αυτή η πρακτική στο πλαίσιο τις εμπορικής πολιτικής «ακόμα και στις περιπτώσεις που η συναίνεση δεν είναι μεν απαραίτητη βάσει των Συνθηκών, αλλά διακυβεύονται ιδιαίτερα συμφέροντα των κ-μ».
Εν συνεχεία, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τις Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου με την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, για τις οποίες στόχος είναι να τεθούν σε εφαρμογή εντός του 2019, καθώς και για τη Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων με τη Σιγκαπούρη. Ο κ. Ξανθάκος αναγνώρισε την οικονομική και πολιτική σημασία των ανωτέρω συμφωνιών, ωστόσο επισήμανε, ειδικά ως προς τη Σιγκαπούρη, ότι «προϋπόθεση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας αποτελεί η παροχή επαρκούς προστασίας στα ποιοτικά ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα, χωρίς εξαιρέσεις». Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που είχαν ολοκληρωθεί το 2012, η σύσταση του Μητρώου για την εγγραφή των Γεωγραφικών Ενδείξεων θα γίνει μετά την υπογραφή της Συμφωνίας και πριν από την απόφαση με την οποία τα κ-μ θα εγκρίνουν τη θέση σε ισχύ αυτής.
Επιπλέον, η Επίτροπος Εμπορίου Μάλμστρομ έδωσε τη γενική εικόνα των εμπορικών. διαπραγματεύσεων με εταίρους, όπως το Μεξικό, η Mercosur, η Χιλή και το Βιετνάμ.
Τέλος, σε γεύμα εργασίας, οι Υπουργοί των κ-μ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας την κοινή θέση τους για ενιαία στάση της ΕΕ.
Από το Γραφείο Τύπου