Τελευταία Νέα
Μάι 30

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας

 

Εξοχότατε Υπουργέ κ. Khalid Al Falih.

Εξοχότατε Υπουργέ κ. Γεωργιάδη και Υφυπουργέ κ. Φραγκογιάννη.

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

Κυρίες και κύριοι.

 

Αποτελεί μεγάλη μου χαρά και τιμή να απευθύνω χαιρετισμό στο Ελληνο-Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και να παρουσιάσω τα σημαντικά κίνητρα που παρέχει το ελληνικό κράτος για επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας διατηρούν ιστορικές διμερείς σχέσεις και δεσμούς φιλίας. Είμαι βέβαιος ότι το νεοσύστατο Ελληνο-Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των χωρών μας.

Από τον Ιούλιο του 2019, που ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, η Ελλάδα έχει αλλάξει και έχει γίνει ένας από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη.

Η Κυβέρνησή μας προχώρησε αμέσως στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον, προσέλκυσαν ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και έθεσαν τη χώρα σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης. Δημιουργήσαμε διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις, ψηφιοποιήσαμε σημαντικά τον δημόσιο τομέα και  εισαγάγαμε ποικίλα κίνητρα για τη στήριξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, η Ελλάδα έχει καταγράψει ένα σημαντικό άλμα στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Η σταθερή και μεταρρυθμιστική μας Κυβέρνηση, η γεωγραφική θέση της χώρας και το υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό που διαθέτουμε αποτελούν τα κύρια συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για την προσέλκυση ξένων εταιρειών που θέλουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη, νομοθετήσαμε ένα ευέλικτο και σύγχρονο πλαίσιο για ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις που αλλάζει τα δεδομένα για την επιχειρηματική κοινότητα. Εκτός όλων των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα δια της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου μας και του Γενικού Γραμματέα κ. Καβαλάκη, το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει επίσης και το Εθνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που είναι το πρώτο πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κίνητρα που έχουμε δρομολογήσει για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα φέρνουν ήδη αποτελέσματα και οδηγούν σε σημαντική επενδυτική ώθηση. Το 2021 καταφέραμε ανάπτυξη 8,3%, ποσοστό ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καλύπτοντας το έδαφος που είχαμε χάσει το 2020.

Στο νέο συνολικό πλαίσιο που έχουμε δημιουργήσει για τις στρατηγικές επενδύσεις, προβλέπεται μεταξύ άλλων η απλούστευση των διαδικασιών, η εισαγωγή πρόσθετων κινήτρων και νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως τα κέντρα δεδομένων, τα κινηματογραφικά στούντιο και τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEIs). Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου μας λειτουργεί ως one stop shop για την ταχεία αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και συνδράμει στην επίλυση ζητημάτων επιταχύνοντας έτσι όλες τις διαδικασίες. Τα κίνητρα που παρέχουμε για τις στρατηγικές επενδύσεις περιλαμβάνουν:

  • Κίνητρα χωροθέτησης (ΕΣΧΑΣΕ).

 

  • Φορολογικά κίνητρα, όπως σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή εισοδήματος, φορολογική απαλλαγή, επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο.

 

  • Ενίσχυση δαπανών, έως 20 εκατομμύρια ευρώ για βιομηχανική έρευνα, έως 15 εκατομμύρια ευρώ για πειραματική ανάπτυξη κι έως 7,5 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες σκοπιμότητας.

 

  • Επιχορηγήσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κατηγορία «Εμβληματικές Επενδύσεις»).

Έχουμε επίσης δρομολογήσει έναν νέο και ισχυρό Αναπτυξιακό Νόμο που βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0), τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΑ 2021-2027 και τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Περιλαμβάνει 13 θεματικά καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων, με στόχο τη στήριξη σημαντικών τομέων της ελληνικής οικονομίας. Τα πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης θα είναι έτοιμα τον επόμενο μήνα και θα επαναλαμβάνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Θα παρέχουν ενισχυμένα ποσοστά κινήτρων που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας μας.

 

Κυρίες και κύριοι.

 

Καθώς το στρατηγικό πλαίσιο του Σαουδαραβικού Οράματος 2030 αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης της Σαουδικής Αραβίας από το πετρέλαιο και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της, επιτρέψτε μου να αδράξω την ευκαιρία να το συγκρίνω με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Ελλάδας για τη μείωση της εξάρτησής της από τον λιγνίτη. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι αυτό το σχέδιο που «τρέχουμε» στο Υπουργείο μας είναι το πρώτο σχέδιο που εγκρίνεται στην Ευρώπη και ως εκ τούτου η Ευρώπη θα παρακολουθεί στενά την πρόοδό του.

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την Κυβέρνησή μας προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία. Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η Ελλάδα να έχει απεξαρτηθεί από τον λιγνίτη το αργότερο μέχρι το 2028.

Το όραμά μας για την “επόμενη μέρα” στις περιοχές μετάβασης διέπεται από βασικές αρχές: τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ένα νέο περιβάλλον, την επιχειρηματική μετάβαση, την κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την προώθηση της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο που θα προκαλέσει ισχυρή επενδυτική ροή στις λιγνιτικές περιοχές διότι είναι απαραίτητο να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το νέο νομικό πλαίσιο θέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και τη διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων που σχετίζονται με τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Πρέπει να διευκολύνουμε αυτή τη μετάβαση, αλλάζοντας το παραγωγικό μοντέλο στις λιγνιτικές περιοχές. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει την παροχή ισχυρής στήριξης επενδύσεων σε τομείς όπως η «καθαρή ενέργεια», η βιομηχανία και το εμπόριο, η «έξυπνη γεωργία», ο βιώσιμος τουρισμός, η τεχνολογία και η εκπαίδευση. Επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή τη μετάβαση και είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμά μας.

Όσον αφορά τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, λαμβάνει χώρα τα τελευταία δυόμισι χρόνια το ισχυρότερο πρόγραμμα ΣΔΙΤ που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και εν γένει στη Βορειοανατολική Ευρώπη. Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι ΣΔΙΤ αποτελούν σημαντική μέθοδο υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων και μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων σε αναπτυξιακά έργα. Λαμβάνουν το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης και παρέχουν υποδομές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τελικούς χρήστες. Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει την κατασκευή ενώ η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στο Δημόσιο, το οποίο διατηρεί ισχυρό εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο.

Ταυτόχρονα, έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα για την ενίσχυση του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Ελλάδα έχει ως στόχο την παγίωση της θέσης της ως παγκόσμιου κόμβου logistics, αξιοποιώντας την στρατηγική γεωγραφική της θέση και αυξάνοντας τις επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών μεταφορών και logistics.

 

Κυρίες και κύριοι.

 

Οι λέξεις που χαρακτηρίζουν την Κυβέρνησή μας είναι τρεις: απλοποίηση, ταχύτητα, διαφάνεια.

Χτίζουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις, θεμελιώνοντας δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση υλοποιεί ήδη ένα πολύ φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο για δυναμική ανάπτυξη και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της πατρίδας μας.

Καλωσορίζουμε τις σαουδαραβικές εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να επωφεληθούν των κινήτρων και των ευκαιριών που προσφέρουμε. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε όλες τις σαουδαραβικές εταιρείες να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρείτε ένα πραγματικά φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα σας βοηθήσει σε κάθε σας βήμα.

 

Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.