Τελευταία Νέα
Σεπ 25

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ συνεδρίασης Γ’ Δ.Ε.Σ. της 14ης Οκτωβρίου 2020

Η συνεδρίαση του Γ τμήματος της ΔΕΣ (ν. 4679/2020) της 14ης Οκτωβρίου 2020 καθώς και η εξ αναβολής από 11ης Μαίου 2020, οι οποίες αναβλήθηκαν για 15 Οκτωβρίου 2020αναβάλλονται για νέα ημερομηνία , λόγω κωλύματος μέλους της επιτροπής, για την 2α Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, αίθουσα 215, 2ος όροφος, ώρα 15:00, χωρίς νέα κλήτευση των ενδιαφερομένων.

Έκθεμα 11ης Μαίου 2020 – Έκθεμα 14ης Οκτωβρίου 2020

Αθήνα 25/9/2020

Η γραμματέας

Πετροπουλέα Βασιλική-Ρεβέκα