Τελευταία Νέα
Σεπ 18

«Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές» – Εθνικοί Διάλογοι

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα, διοργάνωσαν την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Πειραιώς 211, 17778–Ταύρος/Αθήνα) εκδήλωση για τη «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές» ( «Νew deal for consumers» )
Η «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές» αποτελεί ένα νέο πακέτο ευρωπαϊκών Οδηγιών, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή[1] που συμπληρώνονται από μια δέσμη μη νομοθετικών δράσεων.
Ειδικότερα, η «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές» στοχεύει:
-να εκσυγχρονίσει τους υφιστάμενους κανόνες και να καλύψει τα κενά στο σημερινό κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών,
-να παράσχει καλύτερες δυνατότητες αποκατάστασης για τους καταναλωτές,
-να υποστηρίξει την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας και τη μεγαλύτερη συνεργασία των δημοσίων αρχών σε μια δίκαιη και ασφαλή ενιαία αγορά,
-να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες εταίρους εκτός της Ε.Ε.,
-να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των καταναλωτών στην ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές είναι εξουσιοδοτημένες να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα με τη «διπλή ποιότητα» των καταναλωτικών προϊόντων,
– να βελτιωθεί η επικοινωνία και η ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε οι καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους και να βοηθήσουν τους εμπόρους, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να συμμορφωθούν ευκολότερα με τις υποχρεώσεις τους, και
– να εξετάσει τις μελλοντικές προκλήσεις για την πολιτική καταναλωτών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να γίνει ένας διάλογος ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς και των μελών του ΕΣΚΑ (Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή)  όπως ενώσεις καταναλωτών αλλά και επιχειρήσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους, βάσει του ενωσιακού δικαίου.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Γεώργιος Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και ο κ. Δημήτρης Αυλωνίτης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Την κύρια ομιλία απηύθυνε η κα  Blanca Rodriguez Galindo, Επικεφαλής Μονάδας για τη Νομοθεσία Καταναλωτή και Μάρκετιγνκ,  από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, της Ευρωπαϊκή Επιτροπής.
Μεταξύ άλλων, η εκδήλωση περιελάμβανε πάνελ με θέμα «Προσδοκίες και Προκλήσεις της Νέας Συμφωνίας για τους Καταναλωτές», που στελέχωσαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  τόσο από την εθνική αρμόδια αρχή, για θέματα καταναλωτή, όσο και από φορείς για τα δικαιώματα Καταναλωτών  αλλά και την αγορά/επιχειρήσεις. Στη συζήτηση που διενεργήθηκε τονίστηκαν ιδιαίτερα τα θέματα που σχετίζονται με το δικαίωμα υπαναχώρησης, την χρηματοδότηση των καταναλωτικών οργανώσεων, τις συλλογικές αγωγές καταναλωτών και τους κανόνες για την ψηφιακή οικονομία.
Συντονίστρια του πάνελ ήταν η κα Carina Tornblom, από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από το Γραφείο Τύπου