Τελευταία Νέα
Ιούν 04

Μη προσέλευση κοινού στο Υπουργείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ , ΔΕΥΤΕΡΑ 04.06.2018 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00 Μ.Μ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ)

ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

α. α.

Γεωργία ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων