Τελευταία Νέα
Σεπ 19

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ημερίδα με θέμα «Αγροδιατροφή: παραγωγή και μεταποίηση»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνδιοργάνωσαν χθες 18/09/2017, ημερίδα με θέμα «Αγροδιατροφή: παραγωγή και μεταποίηση», στα πλαίσια της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021(ΕΑΣ2021).  Η ημερίδα αποτελεί μέρος ενός συνόλου 6 συνολικά ημερίδων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας υπήρξε ευρεία συζήτηση και συναντίληψη γύρω από τις κεντρικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική πρωτογενής παραγωγή και η μεταποίησή της όπως:  η  στροφή στην ποιότητα, στα επώνυμα προϊόντα, στην ιχνηλασιμότητα,  η ενίσχυση της  τυποποίησης, της πιστοποίησης και της καινοτομίας, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της μαύρης αγοράς και της «βάφτισης» αλλοδαπών προϊόντων σε ελληνικά, όπως και η σημαντική αύξηση της διασύνδεσης αγροδιατροφής και τουρισμού.

Επίσης, επισημάνθηκε η ανάγκη για δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγορών, η ενίσχυση συνεταιρισμών, συστάδων και ομάδων παραγωγών και γενικώς συλλογικών μορφών οργάνωσης με στόχο την αντιμετώπιση του μικρού κλήρου και της πολυδιάσπασης της επιχειρηματικότητας, το «Ελληνικό σήμα», η βελτίωση της χρηματοδότησης του τομέα, αλλά και η χρησιμότητα της δράσης, «Επιχειρούμε Έξω» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Στα πλαίσια της ΕΑΣ2021 θα ακολουθήσουν, μια ημερίδα στις 20/09/2017 με θέμα: «Βιομηχανία 1 (Πλαστικά, Χημικά, Φαρμακοβιομηχανία) και μια επόμενη στις 22/09/2012 με θέμα: «Λοιπές Βιομηχανίες».

Από το Γραφείο Τύπου