Τελευταία Νέα
Απρ 30

Μετά από 12 χρόνια η Ελλάδα εκτός της Ειδικής Έκθεσης 301 του Γραφείου του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ για τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ανακοινώθηκαν επισήμως στις 29 Απριλίου τα αποτελέσματα της 2020 Ειδικής Έκθεσης 301 του Γραφείου του Εκπροσώπου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (Special 301 Report – Office of the United States Trade Representative), που μεταξύ άλλων αναφέρει και χώρες με εμπορικούς φραγμούς (trade barriers) για τις Αμερικάνικες Εταιρείες, λόγω της ανεπαρκούς νομοθεσίας τους αναφορικά με τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα).

Μετά από 12 και πλέον χρόνια και σε χρονικό διάστημα λιγότερο των έξι μηνών (Αύγουστος 2019 – Φεβρουάριος 2020), η Ελλάδα κατάφερε να «βγει» από τη συγκεκριμένη λίστα, καθώς παρουσίασε στις Αμερικανικές Αρχές, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Αθήνα, τρεις σημαντικούς άξονες προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τους οποίους εκ του αποτελέσματος αποδέχτηκαν:

Α. Τα αξιόλογα αποτελέσματα των ελέγχων του ελεγκτικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2019-Ιανουάριος 2020, συγκριτικά με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο (Αύγουστος 2018-Ιανουάριος 2019):

 

  Αυγ.2018 – Ιαν.2019 Αυγ.2019 – Ιαν.2020 Ποσοστιαία Αύξηση
ΕΛΕΓΧΟΙ 2.720 8.255 203%
Βεβαιωμένες Παραβάσεις ΔΙ 473 1.029 118%
Κατασχέσεις 10.700 τμχ. 134.782 τμχ. 1.148%
Ύψος Προστίμων 349.584€ 785.900€ 125%

 

Β. Το νέο νομικό πλαίσιο καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας:

  • Νέα Υπηρεσία Ελέγχου της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου
  • Τροποποίηση άρθρου 11, Ν.3377/2005 που αφορά στη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών και παραποιημένων αγαθών, με το οποίο για πρώτη φορά προβλέπονται για τους παραβάτες υψηλά πρόστιμα που φτάνουν τα 100.000 ευρώ βάσει των τεμαχίων διακίνησης και εμπορίας, καθώς και κατάσχεση του μέσου διακίνησης των παράνομων αγαθών.

Γ. Την ολοκλήρωση δύο μεγάλων διαγωνισμών για την προμήθεια PC (Hardware) με προεγκατεστημένο λογισμικό (software operating system) για την κάλυψη των αναγκών των Υπουργείων και των λοιπών δημόσιων οργανισμών. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορούσε:

  • Δημόσιο διαγωνισμό για 13.500 νέα PCs με εγκατεστημένο αδειοδοτημένο λογισμικό Ms Windows 10 Professional Operating System (διαγωνισμός 03/2020 – ΚΗΜΔΗΣ Ν. 20PROC006187228)
  • Δημόσιο διαγωνισμό για 34.000 νέα PCs με εγκατεστημένο αδειοδοτημένο λογισμικό Ms Windows 10 Professional Operating System (Διαγωνισμός 04/2020 ΚΗΜΔΗΣ N. 20PROC006297136)

Η σημασία της συγκεκριμένης λίστας για την ελληνική οικονομία είναι μεγάλη, καθώς η αναφορά της χώρας μας στη συγκεκριμένη λίστα αποτελούσε τροχοπέδη για τις αμερικανικές επενδύσεις.

Η αποφασιστικότητα και η επιμονή μας στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και στην ενίσχυση των δημόσιων ελεγκτικών αρχών, αυξάνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.