Μεθοδολογικές Σημειώσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι αποτέλεσμα καθημερινών ερευνών πεδίου σε επιλεγμένα σημεία πώλησης που αφορούν σουπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές και κεντρικές – δημοτικές αγορές λιανικής στην Περιφέρεια Αττικής.

Μοναδική πηγή πληροφόρησης για τον ερευνητή είναι η πινακίδα πώλησης του κάθε είδους.

Οι περίοδοι αναφοράς και σύγκρισης των τιμών αναφέρονται στην αρχή κάθε δελτίου επισκόπησης τιμών.

Οι τιμές λαμβάνονται πάντοτε με αναγωγή στη μονάδα μέτρησης, ανεξάρτητα από την ποσότητα συσκευασίας ή πολυσυσκευασίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη και τα προϊόντα που βρίσκονται σε καθεστώς έκπτωσης – προσφοράς, εφόσον τούτο αναγράφεται στην πινακίδα πώλησης του προϊόντος. Π.χ. οι τιμές στην μπύρα αφορούν την αναγωγή του είδους στη μονάδα μέτρησης (1 λίτρο), ανεξάρτητα αν οι συσκευασίες περιέχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Η μονάδα μέτρησης και η ποσότητα αναγράφονται σε κάθε είδος χωριστά.

Οι ερευνητές δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε αξιολογική κρίση αναφορικά με την ποιότητα των υποκείμενων στην έρευνα προϊόντων.

Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, αμέσως παρακάτω, επεξηγούμε τα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο επισκόπησης τιμών.

Για να κατεβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ.